АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ В ТЕКСТООБРАБОТКАТА

(дипломна работа, София, ФМИ, 1995 г.)

 

Думите ... живеят в ... книгите.
Отвори ги, чети
и следвай тяхното учение,
защото само онзи, който умее да учи,
става способен.

Мерикаре
IX династия

 

3.5. Глобални правила

Както вече бе отбелязано, глобалните правила се прилагат на равнище думи и текст (а не на равнище знакове). Глобалните правила са изброени в т. 3. 2 – правила от 2 до 30. Голяма част от тях могат да се трансформират в локални с помощта на флагове. Същински глобални правила са правилата 13, 14, 17 и донякъде 28, 29, 30. Те в по-голямата си част са условни, за разлика от локалните (виж приложение 7.3).
Глобалните правила зависят преди всичко от интерпретацията на думите в даден текст.

3.5.1. Класификация на думите в текст на равнище знакове

0. неправилна дума
1. цяло число
2. реално число по БДС
3. реално число на лат.
4. българска дума
5. латинска дума
6. БЪЛГАРСКА ДУМА
7. ЛАТИНСКА ДУМА
8. българска Дума
9. латинска Дума
10. препинателен знак (или поредица от препинателни знакове)
11. съкращение
12. съкращение пред
13. съкращение след
14. дата

<< назад | отгоре | напред >>

Съдържание

0. Встъпление

1. Увод

2. Сричкопренасяне

2.1. Малко история

2.2. Правила за сричкопренасяне от 1983 г.

2.3. Метод на скандирането

2.4. Алгоритъм на сричкопренасянето по фонетичен и морфологичен принцип

2.4.1. Алгоритъм за откриване на морфема в дума

2.4.2. Алгоритъм за анализ на буква

2.4.3. Алгоритъм за анализ на дума

2.4.4. Алгоритъм за анализ на текст

2.4.5. Други възможности

3. Автоматизирано откриване и отстраняване на грешки в текст

3.1. Дефиниции и понятия

3.2. Често допускани грешки

3.3. Класификация на правилата

3.4. Примерна програмна реализация на локалните правила

3.4.1. Нови дефиниции, променливи, флагове и множества

3.4.2. Таблица на локалните правила

3.4.3. Функции, необходими за реализация на локалните правила

3.5. Глобални правила

3.5.1. Класификация на думите в текст на равнище знакове

3.5.2. Функции, необходими за реализация на глобалните правила

3.5.3. Функции и идеи, които предстоят да бъдат осъществени

4. Някои метрики в текстообработката

4.1. Текстови и шрифтови метрики

4.2. Сложност на текст

4.3. Професионализъм на предпечатната подготовка

4.3.1. Използване на възможностите на програмите чрез дефиниране на различни стилове

4.3.2. Премахване на излишното форматиране

4.3.3. Използване на възможностите за настройка на основните отношения между и в параграфите

5. Заключение

6. Литература

7. Приложениe

7.1. Списък на книгите, върху които са направени експерименти

7.2. Някои статистики и резултати от проведени изследвания