Списък изработени книги (общо: 1991)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2023-09-11 not available Семеен кодекс колектив СИБИ 344 3 2023-09-13
2 2023-09-02 корица - Йодур. Част първа - Странна история разказана от един учител Йодур. Част първа - Странна история разказана от един учител Руген СИНИГЕР1 112 11 2023-09-12
3 2023-08-22 not available Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 488 7 2023-08-28
4 2023-08-17 not available Изборен кодекс колектив СИБИ 488 6 2023-08-22
5 2023-08-02 корица - Да се излезе от тунела. Театрална пиеса в три действия Да се излезе от тунела. Театрална пиеса в три действия Ленста Пьотѝ Кандес 32 21 2023-08-22
6 2023-08-03 корица - Sortir du Tunnel. Pièce de théâtre en trois actes Sortir du Tunnel. Pièce de théâtre en trois actes Lênsta Petit Кандес 32 20 2023-08-22
7 2023-08-14 not available Alice on a Friday Night Dessi Nikko САМИЗДАТ 256 3 2023-08-16
8 2023-08-09 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 6 2023-08-14
9 2023-08-04 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 496 6 2023-08-09
10 2023-08-03 корица - Тръпне залез Тръпне залез Румен Генов СИНИГЕР1 160 6 2023-08-08
11 2023-08-02 корица - Основи на здравето Основи на здравето Г. П. Малахов Здраве и щастие 832 7 2023-08-08
12 2023-07-28 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 136 6 2023-08-02
13 2023-06-26 not available Тоталитаризмът. Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон Ивайло Знеполски Институт за изследване на близкото минало 296 32 2023-07-27
14 2023-07-25 корица - Pictures of the soul Pictures of the soul Lena Slavenina Любляна Славенина 336 3 2023-07-27
15 2023-05-19 корица - Pictures of the soul Pictures of the soul Lena Slavenina Любляна Славенина 336 67 2023-07-24
16 2023-07-03 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 232 15 2023-07-17
17 2023-05-05 корица - Генетика в задачи. Решени тестове и задачи Генетика в задачи. Решени тестове и задачи Гинка Генова, Меглена Китанова Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 384 74 2023-07-17
18 2023-06-14 корица - Ранни култови жезли с формата на двойни чукове и брадви-чукове, както и по-късни култови жезли, имащи украса от животински фигури, жезли разпространени в земите от североизточната част на Балканския полуостров (периода VI-I хил. пр. н. е.) от частна сбирк Ранни култови жезли с формата на двойни чукове и брадви-чукове, както и по-късни култови жезли, имащи украса от животински фигури, жезли разпространени в земите от североизточната част на Балканския полуостров (периода VI-I хил. пр. н. е.) от частна сбирк Ставри Топалов Mind Print 40 2 2023-06-15
19 2023-06-07 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 600 6 2023-06-12
20 2023-05-10 корица - Myths and Legends from Bulgaria - The Enriched Collection Myths and Legends from Bulgaria - The Enriched Collection колектив Via Lettera 240 22 2023-05-31
21 2023-05-25 корица - Хоризонтална осмица Хоризонтална осмица Любляна Славенина Любляна Славенина 512 7 2023-05-31
22 2023-05-17 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 152 9 2023-05-25
23 2023-04-20 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 240 8 2023-04-27
24 2023-04-04 корица - Оценъчната научна дейност - Impact factor/рецензиране - семантичен-епистемологичен анализ - детайли в инсайта на познавателния процес Оценъчната научна дейност - Impact factor/рецензиране - семантичен-епистемологичен анализ - детайли в инсайта на познавателния процес Христо Георгиев Мутафов Mind Print 144 10 2023-04-13
25 2023-02-16 корица - Металургията и металообработката в района на североизточната част на Балканския полуостров през VI-V хил. пр. н. е. Металургията и металообработката в района на североизточната част на Балканския полуостров през VI-V хил. пр. н. е. Ставри Топалов Mind Print 288 48 2023-04-04
26 2023-03-12 корица - Древните българи и тайните на Египет Древните българи и тайните на Египет Владимир Цонев Аркаим 176 19 2023-03-30
27 2023-03-16 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 376 7 2023-03-22
28 2023-02-22 корица - Dogane Bulgare nel 2022 Dogane Bulgare nel 2022 колектив Агенция Митници 32 28 2023-03-21
29 2023-03-08 корица - L’ORDRE MULTIPOLAIRE MONDIAL - Manuel pour les studieux L’ORDRE MULTIPOLAIRE MONDIAL - Manuel pour les studieux Lênsta Petit Кандес 84 13 2023-03-20
30 2023-03-08 корица - Многополюсният световен ред Многополюсният световен ред Ленста Пьоти Кандес 84 10 2023-03-17
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1890 | 1891-1920 | 1921-1950 | 1951-1980 | 1981-1991 |   >>