Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1111)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
61 2022-02-11 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 336 7 2022-02-17
62 2022-01-28 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 128 12 2022-02-08
63 2021-12-08 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 232 3 2021-12-10
64 2021-11-26 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 216 7 2021-12-02
65 2021-11-09 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 408 9 2021-11-17
66 2021-10-29 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 320 12 2021-11-09
67 2021-10-11 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 288 4 2021-10-14
68 2021-09-28 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 584 3 2021-09-30
69 2021-09-02 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 344 12 2021-09-13
70 2021-08-23 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 5 2021-08-27
71 2021-06-30 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 328 3 2021-07-02
72 2021-06-18 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 360 8 2021-06-25
73 2021-06-01 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 792 21 2021-06-21
74 2021-05-21 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 5 2021-05-25
75 2021-05-12 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 496 7 2021-05-18
76 2021-04-28 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 480 10 2021-05-07
77 2021-04-22 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 168 7 2021-04-28
78 2021-04-16 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 256 7 2021-04-22
79 2021-04-12 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 224 5 2021-04-16
80 2021-04-07 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 216 6 2021-04-12
81 2021-03-31 корица - Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията колектив СИБИ 240 7 2021-04-06
82 2021-03-25 корица - Изпълнение на наказанията Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 344 2 2021-03-26
83 2021-03-24 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 576 9 2021-04-01
84 2021-03-12 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 192 11 2021-03-22
85 2021-03-12 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 664 12 2021-03-23
86 2021-03-05 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 464 8 2021-03-12
87 2021-02-24 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 376 7 2021-03-02
88 2021-02-18 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 576 7 2021-02-24
89 2021-02-15 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 336 5 2021-02-19
90 2021-02-04 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 496 9 2021-02-12
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1111 |   >>