Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги2036
Общо страници479481
Средна дебелина на книга236 страници
Книги на български език1906
Книги на чужди езици130

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1111
езотерика, духовни учения152
хуманитарни науки94
художествена литература88
поезия86
медицина84
история79
нумизматика, колекционерство70
изкуство34
техника33

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2024-03-29 Кодекс на труда СИБИ
2024-03-20 НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС Грант Кардон
2024-03-15 Закон за движението по пътищата СИБИ
2024-03-08 100 Bulgarian folk tales Via Lettera
2024-03-07 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2024-02-29 100 Bulgarian folk tales Via Lettera
2024-02-28 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2024-02-21 Навиците на щастливия мозък Грант Кардон
2024-02-12 Данъци 2024 СИБИ
2024-01-24 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2024-01-15 Семеен кодекс СИБИ
2024-01-10 Закони за собствеността СИБИ
2024-01-04 Конституция на Република България СИБИ
2024-01-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2023-12-22 Боговете и древните българи АРКАИМ

още...

Завършена предпечатна подготовка на:

20 години Комисия за защита на личните данни

издателство: Ко­ми­сия за за­щи­та на лич­ни­те данни

ISBN: 978-619-226-219-8

започната: 2022-05-12

завършена: 2022-05-16

1. издание

език: английски

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 496

Насто­я­що­то юби­лей­но из­да­ние съ­дър­жа ак­ту­ал­ни­те тек­сто­ве на Об­щия рег­ла­мент от­нос­но за­щи­та­та на дан­ни­те (Рег­ла­мент (ЕС) 2016/679) и на За­ко­на за за­щи­та на лич­ни­те дан­ни — как­то на бъл­гар­ски, та­ка и на ан­г­лийски език.

 

страницата е разгледана 189 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „Ко­ми­сия за за­щи­та на лич­ни­те данни“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение