Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1111)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2005-05-19 not available Закон за митниците колектив СИБИ 184 20 2005-06-07
2 2010-09-03 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 344 34 2010-10-06
3 2010-02-02 корица - Правилник за прилагане на Закона за изпълнение  на наказанията и задържането под стража Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража колектив СИБИ 136 3 2010-02-04
4 2005-05-17 корица - Кодекс на международното частно право Кодекс на международното частно право колектив СИБИ 160 2 2005-05-18
5 2000-02-14 корица - сп. Адвокатски преглед 2/2000 сп. Адвокатски преглед 2/2000 колектив СИБИ 40 36 2000-03-20
6 2009-01-26 корица - Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ колектив СИБИ 248 5 2009-01-30
7 2013-04-19 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 264 8 2013-04-26
8 2016-11-18 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 5 2016-11-22
9 2010-01-22 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 136 4 2010-01-25
10 2005-05-12 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 348 7 2005-05-18
11 2009-07-15 корица - Устройство на територията — част I - Наредба № 4 Устройство на територията — част I - Наредба № 4 колектив СИБИ 88 3 2009-07-17
12 2016-12-06 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 280 2 2016-12-07
13 2005-05-10 not available Закон за регистър БУЛСТАТ колектив СИБИ 40 3 2005-05-12
14 1997-07-01 корица - Съвременно право, 4/1997 Съвременно право, 4/1997 колектив СИБИ 122 25 1997-07-25
15 2009-07-09 корица - Закон за административните нарушения и наказания Закон за административните нарушения и наказания колектив СИБИ 56 2 2009-07-10
16 2013-04-25 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 336 14 2013-05-08
17 2019-12-03 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 144 4 2019-12-06
18 2005-04-12 not available Избори 2005 колектив СИБИ 128 7 2005-04-18
19 2009-10-06 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 176 2 2009-10-07
20 2023-10-12 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 392 6 2023-10-17
21 2005-04-12 корица - Данъчни закони 2005 Данъчни закони 2005 колектив СИБИ 736 7 2005-04-18
22 2000-02-04 корица - сп. Съвременно право 1/2000 сп. Съвременно право 1/2000 колектив СИБИ 112 15 2000-02-18
23 2009-06-16 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 264 6 2009-06-21
24 2023-10-17 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 640 4 2023-10-20
25 2005-04-01 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 384 6 2005-04-06
26 2000-02-04 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 332 14 2000-02-17
27 2010-01-17 корица - Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража колектив СИБИ 112 3 2010-01-19
28 2016-11-24 корица - Данъци 2017 Данъци 2017 колектив СИБИ 936 23 2016-12-16
29 2019-12-10 корица - Данъци 2020 Данъци 2020 колектив СИБИ 1072 28 2020-01-06
30 2009-03-10 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 224 3 2009-03-12
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1111 |   >>