Резултат от търсене на 'правна литература' (1001)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
481 2008-03-13 not available Туризъм колектив СИБИ 304 26 2008-04-07
482 2008-02-15 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 132 6 2008-02-20
483 2008-02-11 not available Международно частно право — част III (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) колектив СИБИ 264 19 2008-02-29
484 2008-02-06 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 3 2008-02-08
485 2008-02-05 not available Наредба № 24 за задължителното застраховане колектив СИБИ 128 7 2008-02-11
486 2008-01-31 not available Съдебна администрация колектив СИБИ 120 8 2008-02-07
487 2008-01-17 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 8 2008-01-24
488 2008-01-15 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 240 11 2008-01-25
489 2008-01-15 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 256 3 2008-01-17
490 2008-01-09 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 248 8 2008-01-16
491 2008-01-06 not available Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 124 3 2008-01-08
492 2008-01-06 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 112 3 2008-01-08
493 2007-12-17 not available Данъци 2008 колектив СИБИ 656 26 2008-01-11
494 2007-12-04 not available Командировки в страната и чужбина колектив СИБИ 48 3 2007-12-06
495 2007-11-28 not available Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 224 30 2007-12-27
496 2007-11-20 not available Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация колектив СИБИ 48 4 2007-11-23
497 2007-11-20 not available Закон за административните нарушения и наказания колектив СИБИ 48 4 2007-11-23
498 2007-11-04 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 264 9 2007-11-12
499 2007-10-20 not available Граждански процесуални кодекси 2007 - 1952 (сравнителни таблици) колектив СИБИ 464 11 2007-10-30
500 2007-10-20 not available Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 488 4 2007-10-23
501 2007-10-09 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 3 2007-10-11
502 2007-10-09 корица - Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика колектив СИБИ 608 36 2007-11-13
503 2007-10-01 not available Местни избори и местно самоуправление колектив СИБИ 160 3 2007-10-03
504 2007-10-01 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 3 2007-10-03
505 2007-09-22 not available Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 400 8 2007-09-29
506 2007-09-19 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 216 1 2007-09-19
507 2007-08-22 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 2 2007-08-23
508 2007-08-17 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 232 5 2007-08-21
509 2007-08-14 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 240 8 2007-08-21
510 2007-08-08 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 224 3 2007-08-10
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1001 |   >>