Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1785
Общо страници404669
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1690
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература998
езотерика, духовни учения139
медицина78
хуманитарни науки77
поезия74
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство58
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-07-01 Одриското царство - част I: Тракийските племена и племенни обединения. Одриси и одриско племенно обединение Mind Print
2020-06-21 Вестник "Революция" - бр. 1/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-06-18 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2020-05-21 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-05-21 Одриското царство - Част 2 - Терес I, Спарадок, Ситалк Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 3 - Севт I, Меток, Хебризелм, Котис I Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 4 - Аматок, Керсеблепт, Терес II, Бергей, Кетрипор... Mind Print
2020-05-11 Тестове за клинична подготовка по консервативно зъболечение Скала Принт
2020-05-06 З0 сезона „Сфумато“ Сдружение Антракт
2020-05-05 Последни сонети САМИЗДАТ
2020-05-05 Сонети САМИЗДАТ
2020-05-03 Моят път към свободата и случаят Чаплин САМИЗДАТ
2020-04-30 Да се потопим дълбоко - От повърхнoстното до същността. Трите нива на духовните институции Шям
2020-04-24 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-04-21 Невростоматологични синдроми – диференциална диагноза на орофациалната болка САМИЗДАТ

още...

корица - Етажна собственост

Етажна собственост

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-625-7

започната: 2010-09-22

завършена: 2010-09-28

2. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 136

Поместен е Законът за управление на етажната собственост, който урежда отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост — права и задължения на собствениците и обитателите, форми и органи на управление, изпълнение и контрол на приетите решения, особени задължения във връзка с ремонта, обновяването и поддържането на общите части и с изпълнение на указанията и мерките в техническите паспорти
на сградите.
Като основен акт, уреждащ собствеността, другите вещни права, владението и вписванията, присъства и Законът за собствеността.
Включени са и подзаконовите актове по прилагането на закона — Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост и Наредба № 6 за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.
Сборникът съдържа и образеца на книгата на собствениците, примерния правилник за вътрешния ред в етажната собственост и примерния образец на споразумение за създаване на сдружение на собствениците.
Включено е и информационно приложение с извлечения от други закони, които засягат отношенията в етажната собственост — адресна регистрация, преустройства в етажната собственост, технически паспорти, енергийно обследване и сертифициране, задължения на собствениците, отглеждащи домашни любимци.
Текстовете на Закона за управление на етажната собственост са анотирани с множество вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и обяснителни бележки, които ще направят
по-лесно запознаването с новата уредба.

2. актуализирано издание
към 1 октомври 2010 г.

 

страницата е разгледана 469 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение