Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1118)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
31 2023-08-09 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 6 2023-08-14
32 2023-08-04 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 496 6 2023-08-09
33 2023-07-28 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 136 6 2023-08-02
34 2023-07-03 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 232 15 2023-07-17
35 2023-06-07 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 600 6 2023-06-12
36 2023-05-17 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 152 9 2023-05-25
37 2023-04-20 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 240 8 2023-04-27
38 2023-03-16 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 376 7 2023-03-22
39 2023-03-10 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 184 6 2023-03-15
40 2023-03-02 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 384 8 2023-03-09
41 2023-02-28 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 344 2 2023-03-01
42 2023-02-22 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 3 2023-02-24
43 2023-02-17 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 576 7 2023-02-23
44 2023-02-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 592 2 2023-02-17
45 2023-02-07 корица - Данъци 2023 Данъци 2023 колектив СИБИ 1200 9 2023-02-15
46 2023-01-31 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 464 8 2023-02-07
47 2023-01-12 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 312 6 2023-01-17
48 2023-01-10 корица - Реституционни закони Реституционни закони колектив СИБИ 136 2 2023-01-11
49 2023-01-09 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 2 2023-01-10
50 2022-12-21 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 472 44 2023-02-02
51 2022-11-22 корица - Договори за ЕС • Съдебна практика Договори за ЕС • Съдебна практика колектив СИБИ 952 15 2022-12-06
52 2022-11-14 корица - Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи колектив СИБИ 256 4 2022-11-17
53 2022-10-19 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 272 6 2022-10-24
54 2022-10-07 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 672 12 2022-10-18
55 2022-09-16 корица - Частно съдебно изпълнение Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 120 5 2022-09-20
56 2022-09-07 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 488 7 2022-09-13
57 2022-08-29 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 592 4 2022-09-01
58 2022-08-19 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 408 7 2022-08-25
59 2022-08-16 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 432 2 2022-08-17
60 2022-07-13 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 312 10 2022-07-22
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1118 |   >>