Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1099)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
151 2018-11-21 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 136 7 2018-11-27
152 2018-11-15 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 280 13 2018-11-27
153 2018-11-05 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 248 5 2018-11-09
154 2018-10-15 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 5 2018-10-19
155 2018-10-08 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 472 11 2018-10-18
156 2018-08-23 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 136 2 2018-08-24
157 2018-08-22 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 256 22 2018-09-12
158 2018-08-22 корица - Международно частно право — част I Международно частно право — част I колектив СИБИ 580 22 2018-09-12
159 2018-08-22 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 616 22 2018-09-12
160 2018-07-14 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 4 2018-07-17
161 2018-05-30 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 352 14 2018-06-12
162 2018-05-09 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 344 14 2018-05-22
163 2018-04-26 корица - Реституционни закони Реституционни закони колектив СИБИ 136 13 2018-05-08
164 2018-04-18 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 3 2018-04-20
165 2018-03-22 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 396 13 2018-04-03
166 2018-03-21 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 404 22 2018-04-11
167 2018-03-11 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 536 4 2018-03-14
168 2018-03-07 корица - Банкови закони Банкови закони колектив СИБИ 824 16 2018-03-22
169 2018-02-12 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 448 3 2018-02-14
170 2018-02-08 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 624 7 2018-02-14
171 2018-01-31 корица - Общ регламент относно защитата на данните Общ регламент относно защитата на данните колектив СИБИ 224 7 2018-02-06
172 2018-01-24 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 216 7 2018-01-30
173 2018-01-20 корица - Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество колектив СИБИ 192 4 2018-01-23
174 2018-01-18 корица - Частно съдебно изпълнение Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 120 5 2018-01-22
175 2018-01-15 корица - Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията колектив СИБИ 208 3 2018-01-17
176 2018-01-05 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 176 15 2018-01-19
177 2018-01-05 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 160 15 2018-01-19
178 2018-01-05 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 152 15 2018-01-19
179 2018-01-05 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 15 2018-01-19
180 2017-12-22 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 336 14 2018-01-04
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1099 |   >>