Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1119)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
151 2019-03-30 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 480 11 2019-04-09
152 2019-03-18 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 328 8 2019-03-25
153 2019-03-15 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 424 15 2019-03-29
154 2019-03-05 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 320 4 2019-03-08
155 2019-02-28 корица - Защита на личните данни Защита на личните данни колектив СИБИ 248 6 2019-03-05
156 2019-02-26 корица - Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация колектив СИБИ 80 3 2019-02-28
157 2019-02-21 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 2 2019-02-22
158 2019-02-21 корица - Изпълнение на наказанията Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 344 7 2019-02-27
159 2019-02-08 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 520 7 2019-02-14
160 2019-01-28 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 176 4 2019-01-31
161 2019-01-16 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 7 2019-01-22
162 2019-01-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 544 7 2019-01-22
163 2019-01-08 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 3 2019-01-10
164 2018-12-20 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 408 14 2019-01-02
165 2018-12-20 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 408 16 2019-01-04
166 2018-12-18 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 184 18 2019-01-04
167 2018-12-10 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 344 9 2018-12-18
168 2018-12-04 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 504 15 2018-12-18
169 2018-11-28 корица - Данъци 2019 Данъци 2019 колектив СИБИ 1016 37 2019-01-03
170 2018-11-23 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 656 18 2018-12-10
171 2018-11-21 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 136 7 2018-11-27
172 2018-11-15 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 280 13 2018-11-27
173 2018-11-05 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 248 5 2018-11-09
174 2018-10-15 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 5 2018-10-19
175 2018-10-08 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 472 11 2018-10-18
176 2018-08-23 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 136 2 2018-08-24
177 2018-08-22 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 256 22 2018-09-12
178 2018-08-22 корица - Международно частно право — част I Международно частно право — част I колектив СИБИ 580 22 2018-09-12
179 2018-08-22 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 616 22 2018-09-12
180 2018-07-14 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 4 2018-07-17
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1119 |   >>