Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1111)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2022-05-12 not available 20 години Комисия за защита на личните данни колектив Ко­ми­сия за за­щи­та на лич­ни­те данни 496 5 2022-05-16
2 2000-03-07 корица - Casebook по римско вещно право Casebook по римско вещно право Херберт Хаусманингер СИБИ 316 29 2000-04-04
3 1998-01-28 not available Constitutional Implications of European Union Membership Phare Number BG 9316 04-06 колектив Фенея 208 44 1998-03-12
4 1998-04-06 корица - Crimina feminarum - състояние, структура и тенденции на женската престъпност Crimina feminarum - състояние, структура и тенденции на женската престъпност Панчо Бешков Фенея 98 93 1998-07-07
5 2000-03-02 корица - Res Publica на Цицерон Res Publica на Цицерон Мария Костова СИБИ 104 34 2000-04-04
6 2000-11-13 not available Авторско право и сродните му права в Република България Георги Саракинов СИБИ 312 30 2000-12-12
7 1999-11-10 корица - Адвокатски преглед, 1/1999 Адвокатски преглед, 1/1999 колектив СИБИ 40 14 1999-11-23
8 2016-11-18 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 5 2016-11-22
9 2020-01-28 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 320 8 2020-02-04
10 2011-05-14 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 272 12 2011-05-25
11 2014-03-15 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 272 10 2014-03-24
12 2017-08-19 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 3 2017-08-21
13 2021-02-15 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 336 5 2021-02-19
14 2010-12-20 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 3 2010-12-22
15 2022-02-11 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 336 7 2022-02-17
16 2015-09-02 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 276 3 2015-09-04
17 2006-04-01 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 352 11 2006-04-11
18 2019-05-10 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 312 6 2019-05-15
19 1998-09-08 корица - Административен процес - обща и специална част Административен процес - обща и специална част Добри Димитров СИБИ 320 95 1998-12-11
20 1998-04-09 корица - Административен процес - учебно помагало Административен процес - учебно помагало Дончо Хрусанов СИБИ 280 7 1998-04-15
21 1999-08-02 корица - Административно право (обща част) Административно право (обща част) Добри Димитров СИБИ 630 67 1999-10-07
22 1998-09-08 корица - Административно право (обща част) Административно право (обща част) Добри Димитров СИБИ 586 122 1999-01-07
23 1998-06-04 корица - Административно право - нормативни актове Административно право - нормативни актове колектив СИБИ 64 9 1998-06-12
24 1998-02-10 корица - Административно право - нормативни актове Административно право - нормативни актове колектив СИБИ 64 5 1998-02-14
25 1999-03-17 корица - Административно право - обща част Административно право - обща част Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов СИБИ 372 28 1999-04-13
26 2000-02-10 корица - Административно-териториално устройство на Република България Административно-териториално устройство на Република България Димитър Костов СИБИ 32 19 2000-02-28
27 1998-05-14 корица - Банков и търговски кредит: Правни аспекти Банков и търговски кредит: Правни аспекти Филип Рачев Фенея 176 15 1998-05-28
28 1998-06-15 корица - Банковата гаранция Банковата гаранция Кристиан Таков СИБИ 354 133 1998-10-25
29 2011-01-11 корица - Банкови закони Банкови закони колектив СИБИ 512 7 2011-01-17
30 2009-04-10 not available Банкови закони колектив СИБИ 440 6 2009-04-15
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1111 |   >>