Резултат от търсене за публикувани книги през 2022 година (общо: 57)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2022-12-07 корица - Социологически проблеми 2022/2 Социологически проблеми 2022/2 колектив ИФС-БАН 256 18 2022-12-24
2 2022-11-24 корица - Folk tales & fables from Bulgaria – the enriched collection Folk tales & fables from Bulgaria – the enriched collection Diana Nikolova Via Lettera 224 26 2022-12-19
3 2022-10-26 not available Речник на българския език - Том 6 - И-Й колектив Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин 1144 53 2022-12-17
4 2022-11-23 корица - Кхаре Винга Кхаре Винга Камен Гитев Q2143 412 17 2022-12-09
5 2022-11-22 корица - Договори за ЕС • Съдебна практика Договори за ЕС • Съдебна практика колектив СИБИ 952 15 2022-12-06
6 2022-11-28 корица - Бъдещето на Земята между 2022 и 2047 г. Бъдещето на Земята между 2022 и 2047 г. Кармен Лазарова DK Pictures 148 9 2022-12-06
7 2022-09-28 not available Речник на българския език - Том 5 - Ж-З колектив Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин 1248 69 2022-12-05
8 2022-12-02 корица - Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Ставри Топалов Mind Print 96 2 2022-12-03
9 2022-11-14 корица - Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи колектив СИБИ 256 4 2022-11-17
10 2022-10-19 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 272 6 2022-10-24
11 2022-10-07 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 672 12 2022-10-18
12 2022-10-06 корица - Кило любов и метър кожа Кило любов и метър кожа Янко Димов Факел 96 7 2022-10-12
13 2022-10-07 корица - Дядо разказва - втора част Дядо разказва - втора част Любомир Иванов САМИЗДАТ 24 1 2022-10-07
14 2022-10-07 корица - Музикални разкази Музикални разкази Любомир Иванов САМИЗДАТ 24 1 2022-10-07
15 2022-10-03 корица - Листата на брезата Листата на брезата Леда Милева САМИЗДАТ 20 2 2022-10-04
16 2022-09-17 корица - Дентална медицина 2/2022 Дентална медицина 2/2022 колектив Българско научно стоматологично дружество 80 13 2022-09-29
17 2022-09-16 корица - Частно съдебно изпълнение Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 120 5 2022-09-20
18 2022-09-07 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 488 7 2022-09-13
19 2022-08-19 корица - Бюро за оценка на технологии Бюро за оценка на технологии Христо Георгиев Мутафов САМИЗДАТ 148 18 2022-09-05
20 2022-08-29 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 592 4 2022-09-01
21 2022-09-01 not available Наръчник за родители. Практическата книга Майкъл Браун САМИЗДАТ 64 1 2022-09-01
22 2022-08-24 корица - In Search of Greener Grass In Search of Greener Grass Graham Field LittleMpress 366 5 2022-08-28
23 2022-08-24 корица - Eureka Eureka Graham Field LittleMpress 430 5 2022-08-28
24 2022-08-24 корица - Different Natures Different Natures Graham Field LittleMpress 316 5 2022-08-28
25 2022-08-19 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 408 7 2022-08-25
26 2022-08-16 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 432 2 2022-08-17
27 2022-04-02 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 496 125 2022-08-04
28 2022-07-13 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 312 10 2022-07-22
29 2022-06-29 not available Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 23 колектив Департамент по езиково обучение - ИЧС 120 3 2022-07-01
30 2022-05-14 корица - Душите правят снимки Душите правят снимки Любляна Славенина САМИЗДАТ 372 48 2022-06-30
1-30 | 31-57 |   >>