Резултат от търсене за публикувани книги през 2010 година (общо: 62)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2010-12-20 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 256 9 2010-12-28
2 2010-12-20 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 424 9 2010-12-28
3 2010-12-17 корица - Данъци 2011 Данъци 2011 колектив СИБИ 736 6 2010-12-22
4 2010-12-20 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 3 2010-12-22
5 2010-12-09 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 352 8 2010-12-16
6 2010-12-07 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 320 8 2010-12-14
7 2010-11-29 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 264 8 2010-12-06
8 2010-04-27 not available Анали, бр. 1-4/2010 колектив Арно и Анали 132 215 2010-11-27
9 2010-11-22 корица - Българите-тангристи - духовни водачи на човечеството Българите-тангристи - духовни водачи на човечеството Йоло Денев Елена 32 2 2010-11-23
10 2010-11-07 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 488 10 2010-11-16
11 2010-11-02 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 280 10 2010-11-11
12 2010-11-11 корица - Българският календар Българският календар Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 24 1 2010-11-11
13 2010-08-22 корица - Борбата за България - идеология Борбата за България - идеология Йоло Денев Елена 56 81 2010-11-10
14 2010-11-06 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 416 4 2010-11-09
15 2010-10-23 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 336 14 2010-11-05
16 2010-10-20 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 400 13 2010-11-01
17 2010-10-11 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 128 4 2010-10-14
18 2010-09-03 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 344 34 2010-10-06
19 2010-10-03 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2010-10-05
20 2010-08-27 корица - Методично указание по клиника на протетичната дентална медицина Методично указание по клиника на протетичната дентална медицина колектив ВИЛЕМ 144 36 2010-10-01
21 2010-08-14 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 216 46 2010-09-28
22 2010-09-22 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 136 7 2010-09-28
23 2010-09-19 корица - Международно частно право — част I Международно частно право — част I колектив СИБИ 424 9 2010-09-27
24 2010-08-11 корица - DIVINATIO - 31 DIVINATIO - 31 колектив MSHS 256 48 2010-09-27
25 2010-09-19 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 256 3 2010-09-21
26 2010-07-17 корица - Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива колектив Институт за изследване на близкото минало 252 67 2010-09-21
27 2010-09-07 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 328 3 2010-09-09
28 2010-08-14 корица - Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията колектив СИБИ 192 26 2010-09-08
29 2010-07-19 корица - Белене - място за памет Белене - място за памет колектив Институт за изследване на близкото минало 282 52 2010-09-08
30 2010-08-13 корица - Бюджет и одит в публичния сектор Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 224 22 2010-09-03
1-30 | 31-60 | 61-62 |   >>