Резултат от търсене на 'Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин' в издателствата (общо: 4)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2022-10-23 корица - Речник на българския език - Том 16 - С – СИСТЕМНОСТ Речник на българския език - Том 16 - С – СИСТЕМНОСТ колектив Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин 1212 105 2023-02-04
2 2023-01-12 корица - Българските клитики: история и настояще Българските клитики: история и настояще Цветана Димитрова Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин 256 15 2023-01-26
3 2022-10-26 not available Речник на българския език - Том 6 - И-Й колектив Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин 1144 53 2022-12-17
4 2022-09-28 not available Речник на българския език - Том 5 - Ж-З колектив Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин 1248 69 2022-12-05
1-4 |