Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги2062
Общо страници491278
Средна дебелина на книга238 страници
Книги на български език1930
Книги на чужди езици132

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1118
езотерика, духовни учения158
хуманитарни науки97
художествена литература88
медицина87
поезия86
история81
нумизматика, колекционерство70
изкуство34
техника33

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2024-07-04 Песни от учителя САМИЗДАТ
2024-07-01 Психология на емоциите - теории, класици Здраве и щастие
2024-07-01 Психология на вниманието Здраве и щастие
2024-07-01 Лечебно гладуване при вътрешни болести Здраве и щастие
2024-06-27 Закон за устройство на територията СИБИ
2024-06-24 Психология на емоциите Здраве и щастие
2024-06-24 Пари и де/стабилизация в България 1948/­1989 Институт за изследване на близкото минало
2024-06-12 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2024-06-11 Pharmaceutical Latin САМИЗДАТ
2024-06-07 Социологически проблеми 2024/1 ИФС-БАН
2024-06-04 Философско-социологическото дружество (1932–1947). Протоколи, доклади, публикации Нов Български Университет
2024-06-03 Гражданска регистрация на лицата СИБИ
2024-06-03 Критика и Хуманизъм - кн. 60, бр. 1/2024 Фондация за хуманитарни и социални изследвания
2024-05-31 Дентална медицина 1/2023 Българско научно стоматологично дружество
2024-05-29 Земеделски земи СИБИ

още...

Завършена предпечатна подготовка на:

корица - Българските клитики: история и настояще

Българските клитики: история и настояще

автор: Цветана Димитрова

издателство: Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин

ISBN: 978-619-90884-5-6

започната: 2023-01-12

завършена: 2023-01-26

1. издание

език: български

жанр: хуманитарни науки

Изработване на корица

Сътрудничество при печат

формат: 70 х 100 / 16

страници: 256

Монографията „Българските клитики: история и настояще“ проследява развитието в историята на българския език на клас нееднородни езикови единици, известни в научната литература като клитики. Вниманието е насочено към онези от тях, които се реализират в изречението (такива са местоименните, глаголните, а в по-ранните етапи от историята на езика и дискурсните клитики) и които образуват т.нар. клитичен комплекс. Проследена е промяната в състава на елементите при относителна стабилност на позициите им в изречението и/или спрямо глагола. Наблюденията са извършени върху колекция от езикови примери, извлечени от текстове, отразяващи етапи от историята на българския език (старобългарски, среднобългарски и ранен новобългарски), както и върху езиков материал от българските диалекти и примери от корпуси на българския език.

Цветана Димитрова е главен асистент към Секцията по компютърна лингвистика на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Завършила е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е защитила докторска дисертация по общо езикознание към Норвежкия научно-технологичен университет (NTNU) в Трондхайм, Норвегия. Научните ѝ интереси са в областта на историческата лингвистика, синтаксиса, корпусната лингвистика.

 

страницата е разгледана 171 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение