Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги2009
Общо страници470537
Средна дебелина на книга234 страници
Книги на български език1883
Книги на чужди езици126

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1098
езотерика, духовни учения151
хуманитарни науки90
поезия86
художествена литература85
медицина83
история79
нумизматика, колекционерство70
техника33
изкуство33

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2023-11-22 Изгубената мисъл Спасов Брадърс
2023-11-16 Защита на класифицираната информация СИБИ
2023-11-13 Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество СИБИ
2023-11-08 Кодекс на труда СИБИ
2023-11-08 Семейни разправии - Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон Институт за изследване на близкото минало
2023-11-08 Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма Фондация „Хомо Луденс“
2023-11-08 Rethinking the Theatre Heritage from the Time of Communism Фондация „Хомо Луденс“
2023-11-08 Критика и Хуманизъм - кн. 59, бр. 2/2023 Фондация за хуманитарни и социални изследвания
2023-11-01 I Could Have Been A Dreamer LittleMpress
2023-11-01 I Could Have Been A Dreamer LittleMpress
2023-10-27 Обществени поръчки СИБИ
2023-10-20 Кодекс за застраховането СИБИ
2023-10-20 Учебник по гражданско учение Проф. Петко Венедиков
2023-10-17 Закон за съдебната власт СИБИ
2023-10-10 Оттук-оттам, трета част САМИЗДАТ

още...

Завършена предпечатна подготовка на:

корица - Българските клитики: история и настояще

Българските клитики: история и настояще

автор: Цветана Димитрова

издателство: Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин

ISBN: 978-619-90884-5-6

започната: 2023-01-12

завършена: 2023-01-26

1. издание

език: български

жанр: хуманитарни науки

Изработване на корица

Сътрудничество при печат

формат: 70 х 100 / 16

страници: 256

Монографията „Българските клитики: история и настояще“ проследява развитието в историята на българския език на клас нееднородни езикови единици, известни в научната литература като клитики. Вниманието е насочено към онези от тях, които се реализират в изречението (такива са местоименните, глаголните, а в по-ранните етапи от историята на езика и дискурсните клитики) и които образуват т.нар. клитичен комплекс. Проследена е промяната в състава на елементите при относителна стабилност на позициите им в изречението и/или спрямо глагола. Наблюденията са извършени върху колекция от езикови примери, извлечени от текстове, отразяващи етапи от историята на българския език (старобългарски, среднобългарски и ранен новобългарски), както и върху езиков материал от българските диалекти и примери от корпуси на българския език.

Цветана Димитрова е главен асистент към Секцията по компютърна лингвистика на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Завършила е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е защитила докторска дисертация по общо езикознание към Норвежкия научно-технологичен университет (NTNU) в Трондхайм, Норвегия. Научните ѝ интереси са в областта на историческата лингвистика, синтаксиса, корпусната лингвистика.

 

страницата е разгледана 104 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение