Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1118)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
901 2000-06-09 not available Данъци 2001 колектив СИБИ 506 14 2000-06-22
902 2000-06-08 not available сп. Съвременно право 3/2000 колектив СИБИ 116 22 2000-06-29
903 2000-06-06 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 484 17 2000-06-22
904 2000-05-19 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 308 5 2000-05-23
905 2000-05-10 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 192 28 2000-06-06
906 2000-04-29 корица - сп. Адвокатски преглед 4/2000 сп. Адвокатски преглед 4/2000 колектив СИБИ 36 17 2000-05-15
907 2000-04-22 not available сп. Съвременно право 2/2000 колектив СИБИ 100 17 2000-05-08
908 2000-04-15 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 176 24 2000-05-08
909 2000-04-11 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 376 9 2000-04-19
910 2000-04-11 not available Тълкувателни решения на конституционния съд 1997-1999 г. колектив СИБИ 96 28 2000-05-08
911 2000-04-11 корица - Приватизационният договор Приватизационният договор Георги Хорозов СИБИ 160 28 2000-05-08
912 2000-04-04 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 368 15 2000-04-18
913 2000-04-04 корица - Съдебна власт Съдебна власт колектив СИБИ 348 32 2000-05-05
914 2000-04-04 корица - Закон за авторското право и сродните му права Закон за авторското право и сродните му права колектив СИБИ 68 16 2000-04-19
915 2000-03-24 корица - Юридически свят 1/2000 Юридически свят 1/2000 колектив СИБИ 352 27 2000-04-19
916 2000-03-15 not available Търговски закон колектив СИБИ 248 8 2000-03-22
917 2000-03-07 корица - Casebook по римско вещно право Casebook по римско вещно право Херберт Хаусманингер СИБИ 316 29 2000-04-04
918 2000-03-02 корица - Res Publica на Цицерон Res Publica на Цицерон Мария Костова СИБИ 104 34 2000-04-04
919 2000-02-17 корица - Граждански процес Граждански процес колектив СИБИ 1112 28 2000-03-15
920 2000-02-14 корица - сп. Адвокатски преглед 2/2000 сп. Адвокатски преглед 2/2000 колектив СИБИ 40 36 2000-03-20
921 2000-02-10 корица - Административно-териториално устройство на Република България Административно-териториално устройство на Република България Димитър Костов СИБИ 32 19 2000-02-28
922 2000-02-10 корица - Застрахователно и презастрахователно право Застрахователно и презастрахователно право Поля Голева СИБИ 468 19 2000-02-28
923 2000-02-04 корица - сп. Съвременно право 1/2000 сп. Съвременно право 1/2000 колектив СИБИ 112 15 2000-02-18
924 2000-02-04 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 332 14 2000-02-17
925 2000-01-25 корица - Ограничаване на конкуренцията Ограничаване на конкуренцията Методи Марков СИБИ 260 23 2000-02-16
926 2000-01-15 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 324 63 2000-03-17
927 2000-01-04 корица - сп. Адвокатски преглед 1/2000 сп. Адвокатски преглед 1/2000 колектив СИБИ 36 12 2000-01-15
928 2000-01-04 корица - Съд или арбитраж при международните търговски спорове Съд или арбитраж при международните търговски спорове Румен Петров СИБИ 128 24 2000-01-27
929 1999-12-28 not available Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 308 10 2000-01-06
930 1999-12-24 not available Данъчни закони колектив СИБИ 396 29 2000-01-21
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1118 |   >>