Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1111)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
871 2001-01-27 not available сп. Адвокатски преглед 10-11/2000 колектив СИБИ 96 10 2001-02-05
872 2001-01-09 корица - Осигурителни закони — том II Осигурителни закони — том II колектив СИБИ 880 31 2001-02-08
873 2001-01-04 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 248 9 2001-01-12
874 2000-12-19 not available сп. Адвокатски преглед 8-9/2000 колектив СИБИ 60 17 2001-01-04
875 2000-12-15 not available Ограничаване на конкуренцията от държавата Методи Марков СИБИ 284 34 2001-01-17
876 2000-12-12 корица - Данъци 2001 Данъци 2001 колектив СИБИ 376 4 2000-12-15
877 2000-12-06 корица - Държавна служба Държавна служба колектив СИБИ 400 10 2000-12-15
878 2000-12-06 not available Закони за собствеността колектив СИБИ 286 30 2001-01-04
879 2000-12-04 not available Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 212 16 2000-12-19
880 2000-11-23 корица - сп. Съвременно право 6/2000 сп. Съвременно право 6/2000 колектив СИБИ 138 12 2000-12-04
881 2000-11-16 корица - Лично, семейно и наследствено право Лично, семейно и наследствено право колектив СИБИ 512 16 2000-12-01
882 2000-11-13 not available Предмет, метод и източници на осигурителното право Красимира Средкова СИБИ 128 19 2000-12-01
883 2000-11-13 not available Авторско право и сродните му права в Република България Георги Саракинов СИБИ 312 30 2000-12-12
884 2000-10-06 not available Юридически свят 2/2000 колектив СИБИ 272 48 2000-11-22
885 2000-09-29 not available Търговски закон колектив СИБИ 372 19 2000-10-17
886 2000-09-20 not available сп. Адвокатски преглед 6-7/2000 колектив СИБИ 64 16 2000-10-05
887 2000-08-21 корица - Осигурителни правоотношения Осигурителни правоотношения Красимира Средкова СИБИ 136 19 2000-09-08
888 2000-08-21 not available Осигурителни закони — том I колектив СИБИ 896 58 2000-10-17
889 2000-08-01 корица - Кодекс за задължително обществено осигуряване Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 168 4 2000-08-04
890 2000-07-19 not available сп. Съвременно право 4/2000 колектив СИБИ 112 52 2000-09-08
891 2000-07-19 not available сп. Адвокатски преглед 5/2000 колектив СИБИ 48 10 2000-07-28
892 2000-06-22 корица - Наказателни закони Наказателни закони колектив СИБИ 684 8 2000-06-29
893 2000-06-20 корица - Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Галина Бакалова СИБИ 172 43 2000-08-01
894 2000-06-09 not available Данъци 2001 колектив СИБИ 506 14 2000-06-22
895 2000-06-08 not available сп. Съвременно право 3/2000 колектив СИБИ 116 22 2000-06-29
896 2000-06-06 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 484 17 2000-06-22
897 2000-05-19 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 308 5 2000-05-23
898 2000-05-10 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 192 28 2000-06-06
899 2000-04-29 корица - сп. Адвокатски преглед 4/2000 сп. Адвокатски преглед 4/2000 колектив СИБИ 36 17 2000-05-15
900 2000-04-22 not available сп. Съвременно право 2/2000 колектив СИБИ 100 17 2000-05-08
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1111 |   >>