Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1118)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
811 2003-12-18 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 232 26 2004-01-12
812 2003-12-14 not available Данъци 2004 колектив СИБИ 528 14 2003-12-27
813 2003-11-28 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 140 8 2003-12-05
814 2003-11-14 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 276 7 2003-11-20
815 2003-11-05 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 308 7 2003-11-11
816 2003-10-23 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 264 20 2003-11-11
817 2003-09-26 not available Медийна регулация колектив СИБИ 272 47 2003-11-11
818 2003-10-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 156 13 2003-10-28
819 2003-10-13 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 168 4 2003-10-16
820 2003-09-26 not available Особени залози колектив СИБИ 144 5 2003-09-30
821 2003-09-22 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 48 3 2003-09-24
822 2003-09-11 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 298 14 2003-09-24
823 2003-07-04 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 184 12 2003-07-15
824 2003-06-19 not available Държавна и общинска собственост колектив СИБИ 248 27 2003-07-15
825 2003-06-13 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 212 33 2003-07-15
826 2003-06-12 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 16 2003-06-27
827 2003-06-02 not available Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 356 15 2003-06-16
828 2003-05-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 316 6 2003-05-21
829 2003-05-10 not available Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 392 12 2003-05-21
830 2003-04-16 not available Данъци 2003 колектив СИБИ 696 28 2003-05-13
831 2003-04-25 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 316 16 2003-05-10
832 2003-04-08 корица - Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) колектив СИБИ 356 6 2003-04-13
833 2003-04-02 not available Електронно правителство колектив СИБИ 328 10 2003-04-11
834 2003-03-05 корица - Гори и земи от горския фонд Гори и земи от горския фонд колектив СИБИ 236 8 2003-03-12
835 2003-02-14 not available Нотариална дейност колектив СИБИ 180 9 2003-02-22
836 2003-02-07 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 272 12 2003-02-18
837 2003-01-31 not available Закон за кооперациите колектив СИБИ 184 12 2003-02-11
838 2003-01-16 not available Кодекс на търговското корабоплаване колектив СИБИ 256 8 2003-01-23
839 2003-01-09 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 240 5 2003-01-13
840 2002-12-05 not available Данъци 2003 колектив СИБИ 504 24 2002-12-28
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1118 |   >>