Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1119)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
781 2004-10-01 not available Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 312 13 2004-10-13
782 2004-09-29 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 102 8 2004-10-06
783 2004-09-17 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 292 14 2004-09-30
784 2004-09-17 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 224 14 2004-09-30
785 2004-09-17 not available Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 240 14 2004-09-30
786 2004-08-17 not available Работно време, почивки и отпуски колектив СИБИ 68 7 2004-08-23
787 2004-08-10 not available Закон за здравето колектив СИБИ 212 9 2004-08-18
788 2004-06-25 not available Кодекс на търговското корабоплаване колектив СИБИ 276 11 2004-07-05
789 2004-06-25 not available Закон за адвокатурата колектив СИБИ 96 5 2004-06-29
790 2004-06-11 корица - Командировки в страната и чужбина Командировки в страната и чужбина колектив СИБИ 48 4 2004-06-14
791 2004-06-04 not available Висше образование колектив СИБИ 144 37 2004-07-10
792 2004-05-28 not available Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) колектив СИБИ 400 8 2004-06-04
793 2004-05-14 not available Закон за туризма колектив СИБИ 116 8 2004-05-21
794 2004-04-24 корица - Всеобща декларация за правата на човека Всеобща декларация за правата на човека колектив UNDP 16 23 2004-05-16
795 2004-04-23 not available Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 144 12 2004-05-04
796 2004-04-20 not available Особени залози колектив СИБИ 160 15 2004-05-04
797 2004-04-16 not available Предварително разследване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 236 4 2004-04-19
798 2004-04-08 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 200 9 2004-04-16
799 2004-04-01 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 208 9 2004-04-09
800 2004-03-29 корица - Данъчни закони 2004 Данъчни закони 2004 колектив СИБИ 700 7 2004-04-04
801 2004-03-19 корица - Енергетика и енергийна ефективност Енергетика и енергийна ефективност колектив СИБИ 236 11 2004-03-29
802 2004-03-12 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 344 14 2004-03-25
803 2004-03-02 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 312 11 2004-03-12
804 2004-03-01 корица - Частна охранителна дейност Частна охранителна дейност колектив СИБИ 180 8 2004-03-08
805 2004-02-27 not available Закон за храните колектив СИБИ 204 7 2004-03-04
806 2004-02-14 not available Мерки срещу изпирането на пари колектив СИБИ 168 6 2004-02-19
807 2004-02-03 корица - Закон за опазване на околната среда Закон за опазване на околната среда колектив СИБИ 224 10 2004-02-12
808 2004-01-26 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 296 5 2004-01-30
809 2004-01-20 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 140 11 2004-01-30
810 2004-01-10 not available Банкови закони колектив СИБИ 496 11 2004-01-20
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1119 |   >>