Резултат от търсене на 'правна литература' (1024)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
781 2001-04-18 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 244 7 2001-04-24
782 2001-04-13 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 236 7 2001-04-19
783 2001-04-13 not available Съдебна власт колектив СИБИ 388 7 2001-04-19
784 2001-02-21 корица - Военна служба Военна служба колектив СИБИ 408 28 2001-03-20
785 2001-01-27 not available сп. Адвокатски преглед 10-11/2000 колектив СИБИ 96 10 2001-02-05
786 2001-01-09 корица - Осигурителни закони — том II Осигурителни закони — том II колектив СИБИ 880 31 2001-02-08
787 2001-01-04 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 248 9 2001-01-12
788 2000-12-19 not available сп. Адвокатски преглед 8-9/2000 колектив СИБИ 60 17 2001-01-04
789 2000-12-15 not available Ограничаване на конкуренцията от държавата Методи Марков СИБИ 284 34 2001-01-17
790 2000-12-12 корица - Данъци 2001 Данъци 2001 колектив СИБИ 376 4 2000-12-15
791 2000-12-06 корица - Държавна служба Държавна служба колектив СИБИ 400 10 2000-12-15
792 2000-12-06 not available Закони за собствеността колектив СИБИ 286 30 2001-01-04
793 2000-12-04 not available Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 212 16 2000-12-19
794 2000-11-23 корица - сп. Съвременно право 6/2000 сп. Съвременно право 6/2000 колектив СИБИ 138 12 2000-12-04
795 2000-11-16 корица - Лично, семейно и наследствено право Лично, семейно и наследствено право колектив СИБИ 512 16 2000-12-01
796 2000-11-13 not available Предмет, метод и източници на осигурителното право Красимира Средкова СИБИ 128 19 2000-12-01
797 2000-11-13 not available Авторско право и сродните му права в Република България Георги Саракинов СИБИ 312 30 2000-12-12
798 2000-10-06 not available Юридически свят 2/2000 колектив СИБИ 272 48 2000-11-22
799 2000-09-29 not available Търговски закон колектив СИБИ 372 19 2000-10-17
800 2000-09-20 not available сп. Адвокатски преглед 6-7/2000 колектив СИБИ 64 16 2000-10-05
801 2000-08-21 корица - Осигурителни правоотношения Осигурителни правоотношения Красимира Средкова СИБИ 136 19 2000-09-08
802 2000-08-21 not available Осигурителни закони — том I колектив СИБИ 896 58 2000-10-17
803 2000-08-01 корица - Кодекс за задължително обществено осигуряване Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 168 4 2000-08-04
804 2000-07-19 not available сп. Съвременно право 4/2000 колектив СИБИ 112 52 2000-09-08
805 2000-07-19 not available сп. Адвокатски преглед 5/2000 колектив СИБИ 48 10 2000-07-28
806 2000-06-22 корица - Наказателни закони Наказателни закони колектив СИБИ 684 8 2000-06-29
807 2000-06-20 корица - Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Галина Бакалова СИБИ 172 43 2000-08-01
808 2000-06-09 not available Данъци 2001 колектив СИБИ 506 14 2000-06-22
809 2000-06-08 not available сп. Съвременно право 3/2000 колектив СИБИ 116 22 2000-06-29
810 2000-06-06 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 484 17 2000-06-22
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1024 |   >>