Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1111)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
751 2005-03-26 not available Закон за държавната собственост колектив СИБИ 56 12 2005-04-06
752 2005-03-26 not available Закон за водите колектив СИБИ 200 12 2005-04-06
753 2005-04-01 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 304 5 2005-04-05
754 2005-02-25 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
755 2005-02-25 корица - Закон за паметниците на културата и музеите Закон за паметниците на културата и музеите колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
756 2005-02-18 not available Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност колектив СИБИ 44 12 2005-03-01
757 2005-02-18 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 48 12 2005-03-01
758 2005-02-11 not available Туризъм колектив СИБИ 240 7 2005-02-17
759 2005-02-03 not available Опазване на обществения ред — част I колектив СИБИ 232 7 2005-02-09
760 2005-01-31 not available Частна охранителна дейност колектив СИБИ 172 5 2005-02-04
761 2005-01-29 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 224 4 2005-02-01
762 2005-01-15 корица - Социално подпомагане Социално подпомагане колектив СИБИ 160 4 2005-01-18
763 2005-01-07 not available Интеграция на хората с увреждания колектив СИБИ 152 4 2005-01-10
764 2004-12-10 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 152 18 2004-12-27
765 2004-11-26 корица - Данъци 2005 Данъци 2005 колектив СИБИ 576 32 2004-12-27
766 2004-11-24 not available Съдебна администрация колектив СИБИ 152 6 2004-11-29
767 2004-11-18 корица - Закон за изпълнение на наказанията Закон за изпълнение на наказанията колектив СИБИ 108 6 2004-11-23
768 2004-11-13 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 328 11 2004-11-23
769 2004-10-18 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 230 36 2004-11-22
770 2004-11-05 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 322 14 2004-11-18
771 2004-10-25 not available Закон за счетоводството колектив СИБИ 64 19 2004-11-12
772 2004-10-18 not available Застрахователни закони колектив СИБИ 210 26 2004-11-12
773 2004-10-29 not available Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България колектив СИБИ 164 9 2004-11-06
774 2004-10-01 not available Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 312 13 2004-10-13
775 2004-09-29 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 102 8 2004-10-06
776 2004-09-17 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 292 14 2004-09-30
777 2004-09-17 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 224 14 2004-09-30
778 2004-09-17 not available Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 240 14 2004-09-30
779 2004-08-17 not available Работно време, почивки и отпуски колектив СИБИ 68 7 2004-08-23
780 2004-08-10 not available Закон за здравето колектив СИБИ 212 9 2004-08-18
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1111 |   >>