Резултат от търсене на 'правна литература' (1042)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
721 2004-04-16 not available Предварително разследване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 236 4 2004-04-19
722 2004-04-08 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 200 9 2004-04-16
723 2004-04-01 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 208 9 2004-04-09
724 2004-03-29 корица - Данъчни закони 2004 Данъчни закони 2004 колектив СИБИ 700 7 2004-04-04
725 2004-03-19 корица - Енергетика и енергийна ефективност Енергетика и енергийна ефективност колектив СИБИ 236 11 2004-03-29
726 2004-03-12 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 344 14 2004-03-25
727 2004-03-02 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 312 11 2004-03-12
728 2004-03-01 корица - Частна охранителна дейност Частна охранителна дейност колектив СИБИ 180 8 2004-03-08
729 2004-02-27 not available Закон за храните колектив СИБИ 204 7 2004-03-04
730 2004-02-14 not available Мерки срещу изпирането на пари колектив СИБИ 168 6 2004-02-19
731 2004-02-03 корица - Закон за опазване на околната среда Закон за опазване на околната среда колектив СИБИ 224 10 2004-02-12
732 2004-01-26 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 296 5 2004-01-30
733 2004-01-20 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 140 11 2004-01-30
734 2004-01-10 not available Банкови закони колектив СИБИ 496 11 2004-01-20
735 2003-12-18 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 232 26 2004-01-12
736 2003-12-14 not available Данъци 2004 колектив СИБИ 528 14 2003-12-27
737 2003-11-28 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 140 8 2003-12-05
738 2003-11-14 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 276 7 2003-11-20
739 2003-11-05 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 308 7 2003-11-11
740 2003-10-23 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 264 20 2003-11-11
741 2003-10-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 156 13 2003-10-28
742 2003-10-13 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 168 4 2003-10-16
743 2003-09-26 not available Медийна регулация колектив СИБИ 272 47 2003-11-11
744 2003-09-26 not available Особени залози колектив СИБИ 144 5 2003-09-30
745 2003-09-22 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 48 3 2003-09-24
746 2003-09-11 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 298 14 2003-09-24
747 2003-07-04 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 184 12 2003-07-15
748 2003-06-19 not available Държавна и общинска собственост колектив СИБИ 248 27 2003-07-15
749 2003-06-13 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 212 33 2003-07-15
750 2003-06-12 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 16 2003-06-27
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1042 |   >>