Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1099)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
721 2005-08-05 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 472 8 2005-08-12
722 2005-06-21 not available Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове колектив СИБИ 68 3 2005-06-23
723 2005-06-21 not available Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони колектив СИБИ 88 3 2005-06-23
724 2005-06-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 168 8 2005-06-23
725 2005-06-07 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 212 9 2005-06-15
726 2005-05-19 not available Закон за митниците колектив СИБИ 184 20 2005-06-07
727 2005-06-02 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 312 6 2005-06-07
728 2005-05-20 корица - Данъчни закони 2005 Данъчни закони 2005 колектив СИБИ 736 19 2005-06-07
729 2005-05-20 корица - Закон за частните съдебни изпълнители Закон за частните съдебни изпълнители колектив СИБИ 44 19 2005-06-07
730 2005-05-20 not available Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 324 19 2005-06-07
731 2005-05-17 корица - Кодекс на международното частно право Кодекс на международното частно право колектив СИБИ 160 2 2005-05-18
732 2005-05-12 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 348 7 2005-05-18
733 2005-05-10 not available Закон за регистър БУЛСТАТ колектив СИБИ 40 3 2005-05-12
734 2005-04-12 not available Избори 2005 колектив СИБИ 128 7 2005-04-18
735 2005-04-12 корица - Данъчни закони 2005 Данъчни закони 2005 колектив СИБИ 736 7 2005-04-18
736 2005-04-01 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 384 6 2005-04-06
737 2005-04-01 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 300 6 2005-04-06
738 2005-04-01 not available Наредба за пенсиите и осигурителния стаж колектив СИБИ 80 6 2005-04-06
739 2005-03-26 not available Закон за държавната собственост колектив СИБИ 56 12 2005-04-06
740 2005-03-26 not available Закон за водите колектив СИБИ 200 12 2005-04-06
741 2005-04-01 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 304 5 2005-04-05
742 2005-02-25 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
743 2005-02-25 корица - Закон за паметниците на културата и музеите Закон за паметниците на културата и музеите колектив СИБИ 136 5 2005-03-01
744 2005-02-18 not available Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност колектив СИБИ 44 12 2005-03-01
745 2005-02-18 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 48 12 2005-03-01
746 2005-02-11 not available Туризъм колектив СИБИ 240 7 2005-02-17
747 2005-02-03 not available Опазване на обществения ред — част I колектив СИБИ 232 7 2005-02-09
748 2005-01-31 not available Частна охранителна дейност колектив СИБИ 172 5 2005-02-04
749 2005-01-29 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 224 4 2005-02-01
750 2005-01-15 корица - Социално подпомагане Социално подпомагане колектив СИБИ 160 4 2005-01-18
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1099 |   >>