Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1099)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
601 2007-10-01 not available Местни избори и местно самоуправление колектив СИБИ 160 3 2007-10-03
602 2007-10-01 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 3 2007-10-03
603 2007-09-22 not available Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 400 8 2007-09-29
604 2007-09-19 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 216 1 2007-09-19
605 2007-08-22 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 2 2007-08-23
606 2007-08-14 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 240 8 2007-08-21
607 2007-08-17 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 232 5 2007-08-21
608 2007-08-08 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 224 3 2007-08-10
609 2007-06-22 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 368 8 2007-06-29
610 2007-06-13 not available Лекарствени продукти и медицински изделия колектив СИБИ 256 5 2007-06-17
611 2007-05-31 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 216 2 2007-06-01
612 2007-05-29 not available Закон за електронните съобщения колектив СИБИ 176 3 2007-05-31
613 2007-05-28 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 336 3 2007-05-30
614 2007-05-24 not available Защита на потребителите колектив СИБИ 216 6 2007-05-29
615 2007-05-15 not available Международно частно право — част II (Семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 278 9 2007-05-23
616 2007-05-14 not available Здравословни и безопасни условия на труд колектив СИБИ 248 8 2007-05-21
617 2007-05-08 not available Европейски обединения и дружества (наднационални форми на сдружаване в правото на Европейския съюз) колектив СИБИ 284 10 2007-05-17
618 2007-05-08 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2007-05-10
619 2007-04-27 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 364 9 2007-05-05
620 2007-04-18 not available Закон за здравето колектив СИБИ 232 3 2007-04-20
621 2007-04-01 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 128 13 2007-04-13
622 2007-03-27 not available Гори и земи от горския фонд колектив СИБИ 216 4 2007-03-30
623 2007-03-17 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 7 2007-03-23
624 2007-03-08 not available Избори за членове на Европейския парламент 2007 колектив СИБИ 144 5 2007-03-12
625 2007-02-25 not available Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 320 8 2007-03-04
626 2007-02-14 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 136 6 2007-02-19
627 2007-02-12 not available Митнически закони - част втора колектив СИБИ 416 3 2007-02-14
628 2007-01-26 not available Закон за акцизите и данъчните складове колектив СИБИ 192 18 2007-02-12
629 2007-01-24 not available Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 128 20 2007-02-12
630 2007-01-20 not available Митнически закони - част първа колектив СИБИ 336 3 2007-01-22
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1099 |   >>