Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1111)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
541 2009-01-23 корица - Гори и земи от горския фонд Гори и земи от горския фонд колектив СИБИ 216 6 2009-01-28
542 2009-01-22 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 112 5 2009-01-26
543 2009-01-19 корица - Данък върху добавената стойност 2009 Данък върху добавената стойност 2009 колектив СИБИ 288 3 2009-01-21
544 2009-01-03 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 240 12 2009-01-14
545 2008-12-11 корица - Данъци 2009 Данъци 2009 колектив СИБИ 624 9 2008-12-19
546 2008-11-30 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 328 2 2008-12-01
547 2008-11-26 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 52 2 2008-11-27
548 2008-11-11 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 116 2 2008-11-12
549 2008-11-06 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 208 9 2008-11-14
550 2008-10-30 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 248 6 2008-11-04
551 2008-10-28 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 248 18 2008-11-14
552 2008-10-26 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 220 3 2008-10-28
553 2008-10-25 not available Интелектуална собственост — част II (индустриална собственост) колектив СИБИ 264 4 2008-10-28
554 2008-10-24 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 240 8 2008-10-31
555 2008-10-15 not available Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 2 2008-10-16
556 2008-10-15 not available Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 240 3 2008-10-17
557 2008-10-13 not available Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните колектив СИБИ 96 10 2008-10-22
558 2008-10-13 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 352 3 2008-10-15
559 2008-10-07 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2008-10-09
560 2008-10-06 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 232 11 2008-10-16
561 2008-10-06 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 136 4 2008-10-09
562 2008-09-30 корица - Международно частно право — част II (семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) Международно частно право — част II (семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 304 2 2008-10-01
563 2008-09-24 not available Кодекс за застраховането колектив СИБИ 392 3 2008-09-26
564 2008-09-21 not available Кадастър и имотен регистър колектив СИБИ 160 5 2008-09-25
565 2008-09-08 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 184 11 2008-09-18
566 2008-09-04 not available Защита на потребителите колектив СИБИ 256 15 2008-09-18
567 2008-09-02 корица - Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика колектив СИБИ 608 46 2008-10-17
568 2008-08-27 not available Граждански процесуални кодекси 2007 - 1952 (сравнителни таблици) колектив СИБИ 472 3 2008-08-29
569 2008-08-20 not available Опазване на околната среда колектив СИБИ 404 13 2008-09-01
570 2008-08-13 not available Социално подпомагане и социална интеграция колектив СИБИ 208 14 2008-08-26
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1111 |   >>