Резултат от търсене на 'правна литература' (1035)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
451 2009-03-26 корица - Изпълнително производство. Съдебна практика (1952—2007 г.) Изпълнително производство. Съдебна практика (1952—2007 г.) колектив СИБИ 400 84 2009-06-17
452 2009-03-22 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 392 3 2009-03-24
453 2009-03-22 not available Защита на конкуренцията колектив СИБИ 184 3 2009-03-24
454 2009-03-21 not available Закон за кооперациите колектив СИБИ 96 4 2009-03-24
455 2009-03-17 корица - Опазване и закрила на културното наследство Опазване и закрила на културното наследство колектив СИБИ 168 4 2009-03-20
456 2009-03-10 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 224 3 2009-03-12
457 2009-03-10 not available Семеен кодекс колектив СИБИ 240 3 2009-03-12
458 2009-02-20 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 328 22 2009-03-13
459 2009-02-18 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 3 2009-02-20
460 2009-02-11 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 256 3 2009-02-13
461 2009-02-08 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 360 5 2009-02-12
462 2009-02-05 корица - Данъчни закони 2009 Данъчни закони 2009 колектив СИБИ 740 2 2009-02-06
463 2009-02-04 корица - Международно частно право — част III (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) Международно частно право — част III (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) колектив СИБИ 232 7 2009-02-10
464 2009-01-29 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 112 5 2009-02-02
465 2009-01-26 корица - Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ колектив СИБИ 248 5 2009-01-30
466 2009-01-23 корица - Гори и земи от горския фонд Гори и земи от горския фонд колектив СИБИ 216 6 2009-01-28
467 2009-01-22 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 112 5 2009-01-26
468 2009-01-19 корица - Данък върху добавената стойност 2009 Данък върху добавената стойност 2009 колектив СИБИ 288 3 2009-01-21
469 2009-01-03 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 240 12 2009-01-14
470 2008-12-11 корица - Данъци 2009 Данъци 2009 колектив СИБИ 624 9 2008-12-19
471 2008-11-30 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 328 2 2008-12-01
472 2008-11-26 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 52 2 2008-11-27
473 2008-11-11 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 116 2 2008-11-12
474 2008-11-06 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 208 9 2008-11-14
475 2008-10-30 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 248 6 2008-11-04
476 2008-10-28 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 248 18 2008-11-14
477 2008-10-26 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 220 3 2008-10-28
478 2008-10-25 not available Интелектуална собственост — част II (индустриална собственост) колектив СИБИ 264 4 2008-10-28
479 2008-10-24 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 240 8 2008-10-31
480 2008-10-15 not available Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 2 2008-10-16
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1035 |   >>