Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1099)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
301 2014-05-31 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 112 10 2014-06-09
302 2014-05-07 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 304 5 2014-05-11
303 2014-04-16 корица - Търговско право - Обща част. Търговци Търговско право - Обща част. Търговци Поля Голева Апис 636 21 2014-05-06
304 2014-04-01 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 136 3 2014-04-03
305 2014-04-01 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 144 8 2014-04-08
306 2014-03-28 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 308 6 2014-04-02
307 2014-03-17 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 304 3 2014-03-19
308 2014-03-15 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 272 10 2014-03-24
309 2014-03-13 корица - Изпълнение на наказанията Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 280 7 2014-03-19
310 2014-03-08 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 256 6 2014-03-13
311 2014-03-06 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 448 4 2014-03-09
312 2014-02-28 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 416 11 2014-03-10
313 2014-02-21 корица - Заинтересованите лица в административното право Заинтересованите лица в административното право Веселина Канатова-Бучкова Фенея 336 22 2014-03-14
314 2014-02-21 корица - Учредяване право на строеж срещу строителство на готови обекти Учредяване право на строеж срещу строителство на готови обекти Бисерка Маринова Фенея 240 26 2014-03-18
315 2014-02-14 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 112 4 2014-02-17
316 2014-01-28 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 176 3 2014-01-30
317 2014-01-09 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 376 132 2014-05-20
318 2014-01-03 корица - Данъци 2014 Данъци 2014 колектив СИБИ 800 6 2014-01-08
319 2013-12-21 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 148 14 2014-01-03
320 2013-12-20 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 296 11 2013-12-30
321 2013-11-12 корица - Данъци 2014 Данъци 2014 колектив СИБИ 792 11 2013-11-22
322 2013-10-02 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 304 3 2013-10-04
323 2013-09-18 корица - Публични финанси Публични финанси колектив СИБИ 232 6 2013-09-23
324 2013-09-16 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 4 2013-09-19
325 2013-09-11 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 144 4 2013-09-14
326 2013-09-05 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 296 8 2013-09-12
327 2013-08-02 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 408 9 2013-08-10
328 2013-07-19 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 384 8 2013-07-26
329 2013-07-19 корица - Договори за ЕС • Съдебна практика Договори за ЕС • Съдебна практика колектив СИБИ 896 65 2013-09-21
330 2013-06-11 корица - Данъци 2013 Данъци 2013 колектив СИБИ 764 8 2013-06-18
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1099 |   >>