Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1099)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
241 2016-04-12 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 388 3 2016-04-14
242 2016-04-11 корица - Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража колектив СИБИ 136 12 2016-04-22
243 2016-04-08 корица - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки колектив СИБИ 80 5 2016-04-12
244 2016-04-03 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 216 6 2016-04-08
245 2016-03-22 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 152 11 2016-04-01
246 2016-03-22 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 480 70 2016-05-30
247 2016-02-28 корица - Новата нормативна уредба на счетоводството: Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Коментар и разяснения Новата нормативна уредба на счетоводството: Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Коментар и разяснения Иван Душанов, Бойка Брезоева Тракия М 432 14 2016-03-12
248 2016-02-16 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 360 4 2016-02-19
249 2016-01-29 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 156 5 2016-02-02
250 2016-01-11 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 176 6 2016-01-16
251 2016-01-08 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 320 5 2016-01-12
252 2015-12-29 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 608 11 2016-01-08
253 2015-12-16 корица - Конституция на Република България Конституция на Република България колектив СИБИ 56 3 2015-12-18
254 2015-12-14 корица - Право на убежище и международна закрила Право на убежище и международна закрила колектив СИБИ 200 9 2015-12-22
255 2015-12-12 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 376 8 2015-12-19
256 2015-12-08 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 104 5 2015-12-12
257 2015-11-27 корица - Данъци 2016 Данъци 2016 колектив СИБИ 880 20 2015-12-16
258 2015-11-24 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 360 15 2015-12-08
259 2015-11-09 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 136 2 2015-11-10
260 2015-09-19 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 304 10 2015-09-28
261 2015-09-15 корица - Устройство на територията Устройство на територията колектив СИБИ 200 1 2015-09-15
262 2015-09-14 корица - Категоризация на туристически обекти Категоризация на туристически обекти колектив СИБИ 232 11 2015-09-24
263 2015-09-02 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 276 3 2015-09-04
264 2015-08-12 корица - Данъци 2015 Данъци 2015 колектив СИБИ 880 9 2015-08-20
265 2015-08-06 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 168 6 2015-08-11
266 2015-07-28 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 304 7 2015-08-03
267 2015-07-26 корица - Закон за митниците Закон за митниците колектив СИБИ 168 13 2015-08-07
268 2015-07-21 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 456 5 2015-07-25
269 2015-07-13 корица - Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията колектив СИБИ 192 12 2015-07-24
270 2015-06-21 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 360 5 2015-06-25
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1099 |   >>