Резултат от търсене на 'правна литература' (1042)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
181 2016-06-24 корица - Публични финанси Публични финанси колектив СИБИ 256 12 2016-07-05
182 2016-06-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 360 5 2016-06-20
183 2016-04-21 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 136 8 2016-04-28
184 2016-04-13 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 432 2 2016-04-14
185 2016-04-12 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 388 3 2016-04-14
186 2016-04-11 корица - Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража колектив СИБИ 136 12 2016-04-22
187 2016-04-08 корица - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки колектив СИБИ 80 5 2016-04-12
188 2016-04-03 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 216 6 2016-04-08
189 2016-03-22 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 152 11 2016-04-01
190 2016-03-22 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 480 70 2016-05-30
191 2016-02-28 корица - Новата нормативна уредба на счетоводството: Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Коментар и разяснения Новата нормативна уредба на счетоводството: Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Коментар и разяснения Иван Душанов, Бойка Брезоева Тракия М 432 14 2016-03-12
192 2016-02-16 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 360 4 2016-02-19
193 2016-01-29 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 156 5 2016-02-02
194 2016-01-11 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 176 6 2016-01-16
195 2016-01-08 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 320 5 2016-01-12
196 2015-12-29 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 608 11 2016-01-08
197 2015-12-16 корица - Конституция на Република България Конституция на Република България колектив СИБИ 56 3 2015-12-18
198 2015-12-14 корица - Право на убежище и международна закрила Право на убежище и международна закрила колектив СИБИ 200 9 2015-12-22
199 2015-12-12 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 376 8 2015-12-19
200 2015-12-08 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 104 5 2015-12-12
201 2015-11-27 корица - Данъци 2016 Данъци 2016 колектив СИБИ 880 20 2015-12-16
202 2015-11-24 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 360 15 2015-12-08
203 2015-11-09 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 136 2 2015-11-10
204 2015-09-19 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 304 10 2015-09-28
205 2015-09-15 корица - Устройство на територията Устройство на територията колектив СИБИ 200 1 2015-09-15
206 2015-09-14 корица - Категоризация на туристически обекти Категоризация на туристически обекти колектив СИБИ 232 11 2015-09-24
207 2015-09-02 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 276 3 2015-09-04
208 2015-08-12 корица - Данъци 2015 Данъци 2015 колектив СИБИ 880 9 2015-08-20
209 2015-08-06 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 168 6 2015-08-11
210 2015-07-28 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 304 7 2015-08-03
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1042 |   >>