Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1118)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
181 2018-05-30 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 352 14 2018-06-12
182 2018-05-09 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 344 14 2018-05-22
183 2018-04-26 корица - Реституционни закони Реституционни закони колектив СИБИ 136 13 2018-05-08
184 2018-04-18 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 3 2018-04-20
185 2018-03-21 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 404 22 2018-04-11
186 2018-03-22 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 396 13 2018-04-03
187 2018-03-07 корица - Банкови закони Банкови закони колектив СИБИ 824 16 2018-03-22
188 2018-03-11 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 536 4 2018-03-14
189 2018-02-08 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 624 7 2018-02-14
190 2018-02-12 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 448 3 2018-02-14
191 2018-01-31 корица - Общ регламент относно защитата на данните Общ регламент относно защитата на данните колектив СИБИ 224 7 2018-02-06
192 2018-01-24 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 216 7 2018-01-30
193 2018-01-20 корица - Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество колектив СИБИ 192 4 2018-01-23
194 2018-01-18 корица - Частно съдебно изпълнение Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 120 5 2018-01-22
195 2018-01-05 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 176 15 2018-01-19
196 2018-01-05 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 160 15 2018-01-19
197 2018-01-05 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 152 15 2018-01-19
198 2018-01-05 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 15 2018-01-19
199 2017-12-08 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 336 41 2018-01-17
200 2018-01-15 корица - Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията колектив СИБИ 208 3 2018-01-17
201 2017-12-22 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 336 14 2018-01-04
202 2017-11-22 корица - Данъци 2018 Данъци 2018 колектив СИБИ 976 38 2017-12-29
203 2017-12-08 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 392 22 2017-12-29
204 2017-12-15 корица - Закон за концесиите Закон за концесиите колектив СИБИ 152 15 2017-12-29
205 2017-12-20 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 384 10 2017-12-29
206 2017-12-18 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 434 12 2017-12-29
207 2017-12-07 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 13 2017-12-19
208 2017-10-30 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 344 12 2017-11-10
209 2017-10-19 not available Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 400 9 2017-10-27
210 2017-10-24 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 96 2 2017-10-25
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1118 |   >>