Списък изработени книги (общо: 1991)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1231 2007-02-14 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 136 6 2007-02-19
1232 2007-02-12 not available Митнически закони - част втора колектив СИБИ 416 3 2007-02-14
1233 2007-01-26 not available Закон за акцизите и данъчните складове колектив СИБИ 192 18 2007-02-12
1234 2007-01-24 not available Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 128 20 2007-02-12
1235 2007-01-07 корица - HOMO LUDENS 13/2007 HOMO LUDENS 13/2007 колектив Съюз на артистите в България 260 29 2007-02-04
1236 2007-01-05 корица - Перспективи на доброволното  здравно осигуряване Перспективи на доброволното здравно осигуряване Вихрен Петков Филвест 92 20 2007-01-24
1237 2007-01-20 not available Митнически закони - част първа колектив СИБИ 336 3 2007-01-22
1238 2007-01-07 корица - Данъчни закони 2007 Данъчни закони 2007 колектив СИБИ 736 15 2007-01-21
1239 2007-01-15 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 264 5 2007-01-19
1240 2006-12-30 not available Закон за корпоративното подоходно облагане колектив СИБИ 168 13 2007-01-11
1241 2006-12-29 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 320 14 2007-01-11
1242 2006-11-30 корица - Български военни знаци Български военни знаци Петко Павлов ПХП 192 42 2007-01-10
1243 2007-01-03 корица - Catalogue prices of Bulgarian Military Decorations Catalogue prices of Bulgarian Military Decorations Петко Павлов ПХП 32 8 2007-01-10
1244 2007-01-05 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 184 5 2007-01-09
1245 2006-11-17 корица - HOMO LUDENS 12/2006 HOMO LUDENS 12/2006 колектив Съюз на артистите в България 276 50 2007-01-05
1246 2006-12-18 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 340 10 2006-12-27
1247 2006-12-18 not available Закон за туризма колектив СИБИ 80 10 2006-12-27
1248 2006-12-18 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 288 10 2006-12-27
1249 2006-12-14 корица - Закон за местните данъци и такси Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 96 14 2006-12-27
1250 2006-12-18 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 96 10 2006-12-27
1251 2006-11-29 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 128 29 2006-12-27
1252 2006-11-01 корица - Да възкресим България! Да възкресим България! Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 128 26 2006-11-26
1253 2006-11-12 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 9 2006-11-20
1254 2006-10-30 not available Закон за защита на конкуренцията колектив СИБИ 80 22 2006-11-20
1255 2006-10-25 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 384 27 2006-11-20
1256 2006-10-17 not available Банкови закони колектив СИБИ 352 35 2006-11-20
1257 2006-07-28 корица - БЕЛОГРАДЧИК - пътеводител на туриста БЕЛОГРАДЧИК - пътеводител на туриста колектив Филвест 56 85 2006-10-20
1258 2006-10-10 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 224 8 2006-10-17
1259 2006-10-08 not available Опазване на обществения ред — част II колектив СИБИ 200 10 2006-10-17
1260 2006-10-08 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 192 10 2006-10-17
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1740 | 1741-1770 | 1771-1800 | 1801-1830 | 1831-1860 | 1861-1890 | 1891-1920 | 1921-1950 | 1951-1980 | 1981-1991 |   >>