Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1099)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
121 2019-12-10 корица - Данъци 2020 Данъци 2020 колектив СИБИ 1072 28 2020-01-06
122 2019-12-03 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 144 4 2019-12-06
123 2019-10-03 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 280 9 2019-10-11
124 2019-09-05 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 144 9 2019-09-13
125 2019-09-10 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 336 2 2019-09-11
126 2019-08-29 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 568 5 2019-09-02
127 2019-08-05 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 416 9 2019-08-13
128 2019-07-29 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 456 9 2019-08-06
129 2019-05-15 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 120 21 2019-06-04
130 2019-05-10 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 312 6 2019-05-15
131 2019-04-12 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 352 8 2019-04-19
132 2019-03-30 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 480 11 2019-04-09
133 2019-03-15 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 424 15 2019-03-29
134 2019-03-18 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 328 8 2019-03-25
135 2019-03-05 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 320 4 2019-03-08
136 2019-02-28 корица - Защита на личните данни Защита на личните данни колектив СИБИ 248 6 2019-03-05
137 2019-02-26 корица - Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация колектив СИБИ 80 3 2019-02-28
138 2019-02-21 корица - Изпълнение на наказанията Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 344 7 2019-02-27
139 2019-02-21 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 2 2019-02-22
140 2019-02-08 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 520 7 2019-02-14
141 2019-01-28 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 176 4 2019-01-31
142 2019-01-16 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 7 2019-01-22
143 2019-01-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 544 7 2019-01-22
144 2019-01-08 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 3 2019-01-10
145 2018-12-18 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 184 18 2019-01-04
146 2018-12-20 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 408 16 2019-01-04
147 2018-11-28 корица - Данъци 2019 Данъци 2019 колектив СИБИ 1016 37 2019-01-03
148 2018-12-20 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 408 14 2019-01-02
149 2018-12-04 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 504 15 2018-12-18
150 2018-12-10 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 344 9 2018-12-18
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1099 |   >>