Резултат от търсене на 'правна литература' (1037)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2021-05-21 not available Етажна собственост колектив СИБИ 144 5 2021-05-25
2 2021-05-12 not available Изборен кодекс колектив СИБИ 496 7 2021-05-18
3 2021-04-28 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 480 10 2021-05-07
4 2021-04-22 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 168 7 2021-04-28
5 2021-04-16 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 256 7 2021-04-22
6 2021-04-12 not available Закон за адвокатурата колектив СИБИ 224 5 2021-04-16
7 2021-04-07 not available Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 216 6 2021-04-12
8 2021-03-31 not available Защита на конкуренцията колектив СИБИ 240 7 2021-04-06
9 2021-03-25 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 344 2 2021-03-26
10 2021-03-24 not available Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 576 9 2021-04-01
11 2021-03-12 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 192 11 2021-03-22
12 2021-03-12 not available Кодекс за застраховането колектив СИБИ 664 12 2021-03-23
13 2021-03-05 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 464 8 2021-03-12
14 2021-02-24 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 376 7 2021-03-02
15 2021-02-18 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 576 7 2021-02-24
16 2021-02-15 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 336 5 2021-02-19
17 2021-02-04 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 496 9 2021-02-12
18 2021-01-29 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 152 6 2021-02-03
19 2021-01-28 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 344 5 2021-02-01
20 2021-01-22 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 448 7 2021-01-28
21 2021-01-15 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 480 6 2021-01-20
22 2021-01-13 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 432 6 2021-01-18
23 2021-01-05 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 400 8 2021-01-12
24 2020-12-22 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 14 2021-01-04
25 2020-12-22 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 528 17 2021-01-07
26 2020-12-10 корица - Данъци 2021 Данъци 2021 колектив СИБИ 1152 12 2020-12-21
27 2020-11-26 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 336 9 2020-12-04
28 2020-11-03 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 216 4 2020-11-06
29 2020-10-24 корица - Интелектуална собственост — част I  Интелектуална собственост — част I  колектив СИБИ 272 5 2020-10-28
30 2020-10-20 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 312 9 2020-10-28
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1037 |   >>