Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1119)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2024-06-26 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 472 2 2024-06-27
2 2024-06-05 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 488 8 2024-06-12
3 2024-05-29 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 336 6 2024-06-03
4 2024-05-22 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 352 8 2024-05-29
5 2024-05-17 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 360 5 2024-05-21
6 2024-05-15 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 328 3 2024-05-17
7 2024-05-02 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 608 13 2024-05-14
8 2024-05-02 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 472 14 2024-05-15
9 2024-03-21 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 416 9 2024-03-29
10 2024-03-13 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 368 3 2024-03-15
11 2024-03-05 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 248 3 2024-03-07
12 2024-02-26 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 168 3 2024-02-28
13 2024-02-02 корица - Данъци 2024 Данъци 2024 колектив СИБИ 1280 11 2024-02-12
14 2024-01-19 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 584 6 2024-01-24
15 2024-01-10 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 360 6 2024-01-15
16 2024-01-05 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 376 6 2024-01-10
17 2024-01-02 корица - Конституция на Република България Конституция на Република България колектив СИБИ 64 3 2024-01-04
18 2023-12-19 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 136 17 2024-01-04
19 2023-12-11 корица - Интелектуална собственост — част I  Интелектуална собственост — част I  колектив СИБИ 320 4 2023-12-14
20 2023-12-01 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 600 5 2023-12-05
21 2023-11-24 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 224 7 2023-11-30
22 2023-11-13 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 336 4 2023-11-16
23 2023-11-09 корица - Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество колектив СИБИ 192 5 2023-11-13
24 2023-11-01 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 416 8 2023-11-08
25 2023-10-24 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 512 4 2023-10-27
26 2023-10-18 корица - Учебник по гражданско учение Учебник по гражданско учение Никола Станев Проф. Петко Венедиков 136 3 2023-10-20
27 2023-10-17 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 640 4 2023-10-20
28 2023-10-12 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 392 6 2023-10-17
29 2023-09-11 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 344 3 2023-09-13
30 2023-08-22 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 488 7 2023-08-28
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1119 |   >>