Резултат от търсене на 'Център за информация по медицина' в издателствата (общо: 18)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 1999-12-06 not available Анестезиология 3/1999 колектив Център за информация по медицина 88 87 2000-03-01
2 1999-06-09 not available Фармация колектив Център за информация по медицина 48 36 1999-07-14
3 1999-06-08 not available Обща медицина 2/1999 колектив Център за информация по медицина 48 153 1999-11-07
4 1999-04-22 корица - Обща медицина 1/1999 Обща медицина 1/1999 колектив Център за информация по медицина 48 75 1999-07-05
5 1999-04-15 not available Анестезиология 2/1999 колектив Център за информация по медицина 76 44 1999-05-28
6 1999-03-17 not available Анестезиология 1/1999 колектив Център за информация по медицина 60 56 1999-05-11
7 1999-01-25 корица - Анестезиология 4/1998 Анестезиология 4/1998 колектив Център за информация по медицина 60 31 1999-02-24
8 1999-01-25 not available Пневмология и фтизиатрия колектив Център за информация по медицина 112 89 1999-04-23
9 1998-09-20 корица - Анестезиология 3/1998 Анестезиология 3/1998 колектив Център за информация по медицина 48 57 1998-11-15
10 1998-09-02 not available Пневмология и фтизиатрия 1/1998 колектив Център за информация по медицина 52 42 1998-10-13
11 1998-08-17 корица - Анестезиология 2/1998 Анестезиология 2/1998 колектив Център за информация по медицина 64 28 1998-09-13
12 1998-07-13 not available Проблеми на хигиената колектив Център за информация по медицина 140 60 1998-09-10
13 1998-06-30 корица - Анестезиология 1/1998 Анестезиология 1/1998 колектив Център за информация по медицина 64 34 1998-08-02
14 1996-12-06 корица - Анестезиология и интензивно лечение - 3/1996 Анестезиология и интензивно лечение - 3/1996 колектив Център за информация по медицина 52 35 1997-01-09
15 1996-11-25 корица - Пневмология и фтизиатрия 3/1996 Пневмология и фтизиатрия 3/1996 колектив Център за информация по медицина 72 17 1996-12-11
16 1996-07-11 not available Анестезиология 2/1996 колектив Център за информация по медицина 52 41 1996-08-20
17 1996-06-10 корица - Списание AMB Списание "AMB" колектив Център за информация по медицина 94 12 1996-06-21
18 1996-05-05 корица - Анестезиология и интензивно лечение - 1/1996 Анестезиология и интензивно лечение - 1/1996 колектив Център за информация по медицина 44 31 1996-06-04
1-18 |