Резултат от търсене на 'Антракт' в издателствата (общо: 2)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2002-03-08 корица - Contemporary Bulgarian drama  1 Contemporary Bulgarian drama 1 колектив Антракт 280 61 2002-05-07
2 2001-07-15 корица - Познатата/непозната българска драма Познатата/непозната българска драма Камелия Николова Антракт 104 114 2001-11-05
1-2 |