Резултат от търсене за публикувани книги през 2024 година (общо: 14)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2024-03-21 not available Кодекс на труда колектив СИБИ 416 9 2024-03-29
2 2024-03-13 корица - НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС Дан Съливан, Бенджамин Харди Грант Кардон 200 8 2024-03-20
3 2024-03-13 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 368 3 2024-03-15
4 2024-03-05 корица - 100 Bulgarian folk tales 100 Bulgarian folk tales Diana Nikolova Via Lettera 344 4 2024-03-08
5 2024-03-05 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 248 3 2024-03-07
6 2024-01-31 корица - 100 Bulgarian folk tales 100 Bulgarian folk tales Diana Nikolova Via Lettera 344 30 2024-02-29
7 2024-02-26 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 168 3 2024-02-28
8 2024-01-31 корица - Навиците на щастливия мозък Навиците на щастливия мозък Лорета Грациано Брюнинг Грант Кардон 240 22 2024-02-21
9 2024-02-02 корица - Данъци 2024 Данъци 2024 колектив СИБИ 1280 11 2024-02-12
10 2024-01-19 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 584 6 2024-01-24
11 2024-01-10 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 360 6 2024-01-15
12 2024-01-05 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 376 6 2024-01-10
13 2024-01-02 корица - Конституция на Република България Конституция на Република България колектив СИБИ 64 3 2024-01-04
14 2023-12-19 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 136 17 2024-01-04
1-14 |