Резултат от търсене за публикувани книги през 2023 година (общо: 81)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2023-12-06 корица - Боговете и древните българи Боговете и древните българи Владимир Цонев АРКАИМ 192 17 2023-12-22
2 2023-09-09 корица - DIVINATIO - 51 DIVINATIO - 51 колектив MSHS 212 98 2023-12-15
3 2023-11-19 корица - Социологически проблеми 2023/2 Социологически проблеми 2023/2 колектив ИФС-БАН 348 26 2023-12-14
4 2023-12-11 корица - Интелектуална собственост — част I  Интелектуална собственост — част I  колектив СИБИ 320 4 2023-12-14
5 2023-11-09 корица - В очакване на Путин - Статии и анализи В очакване на Путин - Статии и анализи Асен Игнатов Институт за изследване на близкото минало 380 35 2023-12-13
6 2023-11-22 корица - Семки от живота Семки от живота Румен Златев САМИЗДАТ 224 22 2023-12-13
7 2023-11-16 корица - Паднал ангел Паднал ангел Петра Камлахова Грант Кардон 440 24 2023-12-09
8 2023-11-25 корица - Българският театър 1945–1989 (Сборник студии) Българският театър 1945–1989 (Сборник студии) колектив Фондация „Хомо Луденс“ 248 12 2023-12-06
9 2023-12-01 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 600 5 2023-12-05
10 2023-11-07 корица - Световно наследство на ЮНЕСКО в Корея Световно наследство на ЮНЕСКО в Корея колектив Посолство на република Корея в България 52 29 2023-12-05
11 2023-11-24 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 224 7 2023-11-30
12 2023-11-27 корица - Alice on a Friday Night Alice on a Friday Night Dessi Nikko САМИЗДАТ 256 3 2023-11-29
13 2023-08-07 корица - Изгубената мисъл Изгубената мисъл Виктория Данова Спасов Брадърс 44 108 2023-11-22
14 2023-11-13 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 336 4 2023-11-16
15 2023-11-09 корица - Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество колектив СИБИ 192 5 2023-11-13
16 2023-11-01 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 416 8 2023-11-08
17 2023-09-27 корица - Семейни разправии - Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон Семейни разправии - Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон Ивайло Знеполски Институт за изследване на близкото минало 200 43 2023-11-08
18 2023-10-20 корица - Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма колектив Фондация „Хомо Луденс“ 120 20 2023-11-08
19 2023-10-20 корица - Rethinking the Theatre Heritage from the Time of Communism Rethinking the Theatre Heritage from the Time of Communism колектив Фондация „Хомо Луденс“ 116 20 2023-11-08
20 2023-10-10 корица - Критика и Хуманизъм - кн. 59, бр. 2/2023 Критика и Хуманизъм - кн. 59, бр. 2/2023 колектив Фондация за хуманитарни и социални изследвания 360 30 2023-11-08
21 2023-10-30 корица - I Could Have Been A Dreamer I Could Have Been A Dreamer Graham Field LittleMpress 192 3 2023-11-01
22 2023-10-31 корица - I Could Have Been A Dreamer I Could Have Been A Dreamer Graham Field LittleMpress 192 2 2023-11-01
23 2023-10-24 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 512 4 2023-10-27
24 2023-10-17 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 640 4 2023-10-20
25 2023-10-18 корица - Учебник по гражданско учение Учебник по гражданско учение Никола Станев Проф. Петко Венедиков 136 3 2023-10-20
26 2023-10-12 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 392 6 2023-10-17
27 2023-10-10 корица - Оттук-оттам, трета част Оттук-оттам, трета част Любомир Иванов САМИЗДАТ 32 1 2023-10-10
28 2023-10-10 корица - Дядо разказва Дядо разказва Любомир Иванов САМИЗДАТ 32 1 2023-10-10
29 2023-09-07 корица - Съветският гений във военните изпитания Съветският гений във военните изпитания Ленста Пьотѝ Кандес 72 27 2023-10-03
30 2023-09-11 корица - Le génie Soviétique dans les épreuves militaires Le génie Soviétique dans les épreuves militaires Lênsta Petit Кандес 68 23 2023-10-03
1-30 | 31-60 | 61-81 |   >>