Резултат от търсене за публикувани книги през 2020 година (общо: 72)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2020-12-10 корица - Данъци 2021 Данъци 2021 колектив СИБИ 1152 12 2020-12-21
2 2020-12-04 корица - Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки колектив MSHS 352 18 2020-12-21
3 2020-11-26 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 336 9 2020-12-04
4 2020-11-24 корица - Перо в бутилка Перо в бутилка Кирил Велков САМИЗДАТ 164 10 2020-12-03
5 2020-11-18 корица - Обичайте Бог Обичайте Бог Румяна Господинова САМИЗДАТ 444 8 2020-11-25
6 2020-11-03 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 216 4 2020-11-06
7 2020-10-24 корица - Интелектуална собственост — част I  Интелектуална собственост — част I  колектив СИБИ 272 5 2020-10-28
8 2020-10-20 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 312 9 2020-10-28
9 2020-10-13 корица - Град Полски Тръмбеш до Освобождението (1878 г.) Град Полски Тръмбеш до Освобождението (1878 г.) Донка Правдомирова Mind Print 76 15 2020-10-27
10 2020-10-16 корица - От тук, от там От тук, от там Любомир Иванов САМИЗДАТ 40 1 2020-10-16
11 2020-10-12 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 152 4 2020-10-15
12 2020-10-02 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 144 5 2020-10-06
13 2020-08-31 корица - Палецът на свободата Палецът на свободата Маргарита и Цветин Шущаркови САМИЗДАТ 376 28 2020-09-27
14 2020-09-14 корица - Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Вестник "Революция" - бр. 2/2020 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 2 2020-09-15
15 2020-09-08 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 136 7 2020-09-14
16 2020-09-08 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 664 3 2020-09-10
17 2020-08-31 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 344 2 2020-09-01
18 2020-08-10 корица - Българско (не)преходно - т. 2 Българско (не)преходно - т. 2 Е Мил Е Мил 256 22 2020-08-31
19 2020-07-03 корица - Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Одриското царство - част V: Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в.пр.н.е. Ставри Топалов Mind Print 304 58 2020-08-29
20 2020-08-02 корица - Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Одриското царство - част VI: Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е. Ставри Топалов Mind Print 216 28 2020-08-29
21 2020-08-17 корица - Природа Природа Константин Искров САМИЗДАТ 40 4 2020-08-20
22 2020-08-09 корица - FOLK TALES FROM ITALY FOLK TALES FROM ITALY Translated from Italian by Diana Nikolova Via Lettera 176 12 2020-08-20
23 2020-08-19 корица - FOLK TALES FROM ITALY FOLK TALES FROM ITALY Translated from Italian by Diana Nikolova Via Lettera 176 2 2020-08-20
24 2020-08-10 корица - Най-съкровеното Най-съкровеното Константин Искров САМИЗДАТ 40 9 2020-08-18
25 2020-07-13 корица - Атлантида и древните българи Атлантида и древните българи Владимир Цонев АРКАИМ 248 31 2020-08-12
26 2020-08-06 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 328 6 2020-08-11
27 2020-07-14 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 448 21 2020-08-03
28 2020-07-28 корица - Разхвърляни мисли Разхвърляни мисли Константин Искров САМИЗДАТ 40 6 2020-08-02
29 2020-07-28 корица - Неизбродимата страна Любов Неизбродимата страна Любов Константин Искров САМИЗДАТ 104 6 2020-08-02
30 2020-07-14 корица - Закон за мерките и действията по време на извънредното положение Закон за мерките и действията по време на извънредното положение колектив СИБИ 74 3 2020-07-16
1-30 | 31-60 | 61-72 |   >>