Резултат от търсене за публикувани книги през 2008 година (общо: 91)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2008-12-11 корица - Данъци 2009 Данъци 2009 колектив СИБИ 624 9 2008-12-19
2 2008-12-05 корица - HDR-FX1000E - ръководство HDR-FX1000E - ръководство колектив Sony 131 7 2008-12-11
3 2008-11-12 корица - Футбология 2008-2009 Футбология 2008-2009 Стоян Янков, Веселин Василев Футбология 520 23 2008-12-04
4 2008-11-30 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 328 2 2008-12-01
5 2008-11-26 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 52 2 2008-11-27
6 2008-11-21 корица - XM-ZR704 - ръководство XM-ZR704 - ръководство колектив Sony 13 5 2008-11-25
7 2008-11-17 корица - MEX-DV1500 - ръководство MEX-DV1500 - ръководство колектив Sony 58 4 2008-11-20
8 2008-11-06 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 208 9 2008-11-14
9 2008-10-28 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 248 18 2008-11-14
10 2008-11-11 корица - CDX-GT31U - ръководство CDX-GT31U - ръководство колектив Sony 22 3 2008-11-13
11 2008-11-11 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 116 2 2008-11-12
12 2008-10-26 корица - Упражнения по микроистория Упражнения по микроистория Джовани Леви Дом на науките за Човека и обществото 320 16 2008-11-10
13 2008-11-02 корица - DSC-T77_BG - ръководство DSC-T77_BG - ръководство колектив Sony 172 9 2008-11-10
14 2008-10-30 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 248 6 2008-11-04
15 2008-10-24 корица - BDV-IT1000_BG - Ръководство BDV-IT1000_BG - Ръководство колектив Sony 157 10 2008-11-02
16 2008-10-24 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 240 8 2008-10-31
17 2008-10-25 not available Интелектуална собственост — част II (индустриална собственост) колектив СИБИ 264 4 2008-10-28
18 2008-10-26 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 220 3 2008-10-28
19 2008-10-13 not available Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните колектив СИБИ 96 10 2008-10-22
20 2008-10-15 not available Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 240 3 2008-10-17
21 2008-09-02 корица - Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика колектив СИБИ 608 46 2008-10-17
22 2008-10-15 not available Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 2 2008-10-16
23 2008-10-06 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 232 11 2008-10-16
24 2008-10-13 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 352 3 2008-10-15
25 2008-10-06 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 136 4 2008-10-09
26 2008-10-07 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2008-10-09
27 2008-04-17 корица - Културният фронт Културният фронт Иван Еленков Институт за изследване на близкото минало 544 168 2008-10-01
28 2008-08-28 корица - Пари и де/стабилизация в България 1948/­1989 Пари и де/стабилизация в България 1948/­1989 Румен Аврамов Институт за изследване на близкото минало 340 35 2008-10-01
29 2008-09-30 корица - Международно частно право — част II (семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) Международно частно право — част II (семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 304 2 2008-10-01
30 2008-09-24 not available Кодекс за застраховането колектив СИБИ 392 3 2008-09-26
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-91 |   >>