Резултат от търсене за публикувани книги през 2006 година (общо: 84)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2006-12-18 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 340 10 2006-12-27
2 2006-12-18 not available Закон за туризма колектив СИБИ 80 10 2006-12-27
3 2006-12-18 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 288 10 2006-12-27
4 2006-12-14 корица - Закон за местните данъци и такси Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 96 14 2006-12-27
5 2006-12-18 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 96 10 2006-12-27
6 2006-11-29 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 128 29 2006-12-27
7 2006-11-01 корица - Да възкресим България! Да възкресим България! Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 128 26 2006-11-26
8 2006-11-12 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 9 2006-11-20
9 2006-10-30 not available Закон за защита на конкуренцията колектив СИБИ 80 22 2006-11-20
10 2006-10-25 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 384 27 2006-11-20
11 2006-10-17 not available Банкови закони колектив СИБИ 352 35 2006-11-20
12 2006-07-28 корица - БЕЛОГРАДЧИК - пътеводител на туриста БЕЛОГРАДЧИК - пътеводител на туриста колектив Филвест 56 85 2006-10-20
13 2006-10-10 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 224 8 2006-10-17
14 2006-10-08 not available Опазване на обществения ред — част II колектив СИБИ 200 10 2006-10-17
15 2006-10-08 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 192 10 2006-10-17
16 2006-10-04 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 104 14 2006-10-17
17 2006-10-02 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 16 2006-10-17
18 2006-09-26 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 376 4 2006-09-29
19 2006-09-19 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 176 11 2006-09-29
20 2006-09-13 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 252 17 2006-09-29
21 2006-09-12 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 280 18 2006-09-29
22 2006-09-10 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 88 3 2006-09-12
23 2006-09-06 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 7 2006-09-12
24 2006-08-26 not available Закон за концесиите колектив СИБИ 148 18 2006-09-12
25 2006-08-16 корица - Матрицата на несъзнаваното - Философска реконструкция на психоанализата Матрицата на несъзнаваното - Философска реконструкция на психоанализата Вяра Николова Проф. Петко Венедиков 256 28 2006-09-12
26 2006-03-09 корица - Анали, бр. 1-4/2006 Анали, бр. 1-4/2006 колектив Арно и Анали 180 179 2006-09-03
27 2006-08-16 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 220 10 2006-08-25
28 2006-08-16 корица - Закон за данък върху добавената стойност Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 140 10 2006-08-25
29 2006-08-15 not available Закон за храните колектив СИБИ 300 11 2006-08-25
30 2006-08-04 not available Съдебна власт (атестиране, конкурси) колектив СИБИ 68 4 2006-08-07
1-30 | 31-60 | 61-84 |   >>