Резултат от търсене за публикувани книги през 2005 година (общо: 54)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2005-12-02 not available Закон за туризма колектив СИБИ 112 7 2005-12-08
2 2005-10-30 корица - Анали, бр. 1-4/2005 Анали, бр. 1-4/2005 колектив Арно и Анали 140 35 2005-12-03
3 2005-11-07 корица - HOMO LUDENS 11/2005 HOMO LUDENS 11/2005 колектив Съюз на артистите в България 312 22 2005-11-28
4 2005-11-08 not available Кодекс на търговското корабоплаване колектив СИБИ 208 18 2005-11-25
5 2005-10-28 not available Бюджет и финансов контрол колектив СИБИ 224 11 2005-11-07
6 2005-10-23 not available Сервитути по специални закони (избрани нормативни актове) колектив СИБИ 64 16 2005-11-07
7 2005-10-15 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 352 24 2005-11-07
8 2005-10-15 not available Висше образование колектив СИБИ 160 5 2005-10-19
9 2005-10-04 not available Закон за адвокатурата колектив СИБИ 160 16 2005-10-19
10 2005-09-30 not available Закон за опазване на околната среда колектив СИБИ 264 4 2005-10-03
11 2005-09-21 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 192 13 2005-10-03
12 2005-09-17 not available Здравословни и безопасни условия на труд колектив СИБИ 288 11 2005-09-27
13 2005-09-01 корица - История на средните векове - Учебно помагало - 8 клас История на средните векове - Учебно помагало - 8 клас Светла Димитрова, Катя Стойчева Сиела 156 21 2005-09-21
14 2005-09-13 not available Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 428 5 2005-09-17
15 2005-08-31 not available Банкови закони колектив СИБИ 284 10 2005-09-09
16 2005-08-26 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 240 7 2005-09-01
17 2005-08-10 корица - География на Европа, Балкански полуостров, България - Тестови варианти География на Европа, Балкански полуостров, България - Тестови варианти колектив Сиела 240 22 2005-08-31
18 2005-08-21 not available Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 236 3 2005-08-23
19 2005-08-05 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 472 8 2005-08-12
20 2005-07-09 корица - Тангра в Атака 2/2005 Тангра в Атака 2/2005 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 1 2005-07-09
21 2005-06-21 not available Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове колектив СИБИ 68 3 2005-06-23
22 2005-06-21 not available Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони колектив СИБИ 88 3 2005-06-23
23 2005-06-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 168 8 2005-06-23
24 2005-06-07 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 212 9 2005-06-15
25 2005-05-19 not available Закон за митниците колектив СИБИ 184 20 2005-06-07
26 2005-06-02 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 312 6 2005-06-07
27 2005-05-20 корица - Данъчни закони 2005 Данъчни закони 2005 колектив СИБИ 736 19 2005-06-07
28 2005-05-20 корица - Закон за частните съдебни изпълнители Закон за частните съдебни изпълнители колектив СИБИ 44 19 2005-06-07
29 2005-05-20 not available Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 324 19 2005-06-07
30 2005-01-30 корица - Тангра - Велика България 1/2005 Тангра - Велика България 1/2005 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 124 2005-06-02
1-30 | 31-54 |   >>