Резултат от търсене за публикувани книги през 2004 година (общо: 52)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2004-12-10 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 152 18 2004-12-27
2 2004-11-26 корица - Данъци 2005 Данъци 2005 колектив СИБИ 576 32 2004-12-27
3 2004-10-15 корица - Цивилизацията на богомилите Цивилизацията на богомилите Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 136 73 2004-12-26
4 2004-12-02 корица - Демократически преглед 52/2004 Демократически преглед 52/2004 колектив Дружество Гражданин 218 7 2004-12-08
5 2004-11-11 корица - Национален парк Пирин - План за управление 2004–2014 г. Национален парк Пирин - План за управление 2004–2014 г. колектив Българска фондация Биоразнообразие 120 21 2004-12-01
6 2004-11-24 not available Съдебна администрация колектив СИБИ 152 6 2004-11-29
7 2004-11-18 корица - Закон за изпълнение на наказанията Закон за изпълнение на наказанията колектив СИБИ 108 6 2004-11-23
8 2004-11-13 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 328 11 2004-11-23
9 2004-10-18 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 230 36 2004-11-22
10 2004-11-05 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 322 14 2004-11-18
11 2004-10-25 not available Закон за счетоводството колектив СИБИ 64 19 2004-11-12
12 2004-10-18 not available Застрахователни закони колектив СИБИ 210 26 2004-11-12
13 2004-10-29 not available Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България колектив СИБИ 164 9 2004-11-06
14 2004-09-21 корица - HOMO LUDENS 10/2004 HOMO LUDENS 10/2004 колектив Съюз на артистите в България 328 32 2004-10-22
15 2004-10-01 not available Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 312 13 2004-10-13
16 2004-09-29 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 102 8 2004-10-06
17 2004-09-17 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 292 14 2004-09-30
18 2004-09-17 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 224 14 2004-09-30
19 2004-09-17 not available Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 240 14 2004-09-30
20 2003-12-12 корица - Bulgarian orders and medals (issue 2003-2004) Bulgarian orders and medals (issue 2003-2004) Петко Павлов ПХП 40 294 2004-09-30
21 2004-08-19 корица - Драматургични адаптации в постмодерното изкуство Драматургични адаптации в постмодерното изкуство Мирослава Тодорова Проф. Петко Венедиков 200 9 2004-08-27
22 2004-08-17 not available Работно време, почивки и отпуски колектив СИБИ 68 7 2004-08-23
23 2004-08-10 not available Закон за здравето колектив СИБИ 212 9 2004-08-18
24 2004-08-12 корица - Село Горна Бешовица врачанско в антифашистката борба Село Горна Бешовица врачанско в антифашистката борба Петко Павлов ПХП 48 2 2004-08-13
25 2004-06-04 not available Висше образование колектив СИБИ 144 37 2004-07-10
26 2004-06-25 not available Кодекс на търговското корабоплаване колектив СИБИ 276 11 2004-07-05
27 2004-06-25 not available Закон за адвокатурата колектив СИБИ 96 5 2004-06-29
28 2004-06-11 корица - Командировки в страната и чужбина Командировки в страната и чужбина колектив СИБИ 48 4 2004-06-14
29 2004-05-28 not available Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) колектив СИБИ 400 8 2004-06-04
30 2004-05-14 not available Закон за туризма колектив СИБИ 116 8 2004-05-21
1-30 | 31-52 |   >>