Резултат от търсене за публикувани книги през 2003 година (общо: 43)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2003-12-14 not available Данъци 2004 колектив СИБИ 528 14 2003-12-27
2 2003-12-01 корица - Величие и гибел на българите Величие и гибел на българите Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 60 15 2003-12-15
3 2003-11-24 корица - Колежански глас - 5/2003 Колежански глас - 5/2003 колектив Обществото на възпитаниците на френските колежи в България 8 22 2003-12-15
4 2003-11-28 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 140 8 2003-12-05
5 2003-11-06 корица - HOMO LUDENS 8-9/2003 HOMO LUDENS 8-9/2003 колектив Съюз на артистите в България 364 26 2003-12-01
6 2003-11-14 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 276 7 2003-11-20
7 2003-11-05 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 308 7 2003-11-11
8 2003-10-23 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 264 20 2003-11-11
9 2003-09-26 not available Медийна регулация колектив СИБИ 272 47 2003-11-11
10 2003-09-28 not available Тангра - Велика България - 4/2003 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 42 2003-11-08
11 2003-10-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 156 13 2003-10-28
12 2003-10-13 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 168 4 2003-10-16
13 2003-09-26 not available Особени залози колектив СИБИ 144 5 2003-09-30
14 2003-09-22 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 48 3 2003-09-24
15 2003-09-11 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 298 14 2003-09-24
16 2003-07-04 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 184 12 2003-07-15
17 2003-06-19 not available Държавна и общинска собственост колектив СИБИ 248 27 2003-07-15
18 2003-06-13 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 212 33 2003-07-15
19 2003-06-12 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 16 2003-06-27
20 2003-06-02 not available Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 356 15 2003-06-16
21 2003-05-23 корица - Демократически преглед 51/2003 Демократически преглед 51/2003 колектив Дружество Гражданин 304 21 2003-06-12
22 2003-03-07 корица - Анали 1/2003 Анали 1/2003 колектив Арно и Анали 108 83 2003-05-28
23 2003-05-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 316 6 2003-05-21
24 2003-05-10 not available Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 392 12 2003-05-21
25 2003-04-16 not available Данъци 2003 колектив СИБИ 696 28 2003-05-13
26 2003-04-25 корица - Данъчен процесуален кодекс Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 316 16 2003-05-10
27 2003-03-07 корица - Анали 2/2003 Анали 2/2003 колектив Арно и Анали 112 56 2003-05-01
28 2003-04-17 корица - Тангра - Велика България - 3/2003 Тангра - Велика България - 3/2003 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 1 2003-04-17
29 2003-04-08 корица - Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) колектив СИБИ 356 6 2003-04-13
30 2003-04-02 not available Електронно правителство колектив СИБИ 328 10 2003-04-11
1-30 | 31-43 |   >>