Резултат от търсене за публикувани книги през 2002 година (общо: 39)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2002-12-05 not available Данъци 2003 колектив СИБИ 504 24 2002-12-28
2 2002-12-23 корица - Данъчни закони 2003 Данъчни закони 2003 колектив СИБИ 328 6 2002-12-28
3 2002-11-29 корица - Демократически преглед 50/2002 Демократически преглед 50/2002 колектив Дружество Гражданин 372 22 2002-12-20
4 2002-07-16 корица - Демократически преглед 49/2002 Демократически преглед 49/2002 колектив Дружество Гражданин 540 157 2002-12-19
5 2002-10-22 корица - Размишления по българските работи. Културологическа, политическа и литературоведска публицистика Размишления по българските работи. Културологическа, политическа и литературоведска публицистика Михаил Неделчев Проф. Петко Венедиков 396 48 2002-12-08
6 2002-08-06 корица - Анали 2-4/2002 Анали 2-4/2002 колектив Арно и Анали 136 121 2002-12-04
7 2002-12-01 корица - Тангра - Велика България - 1/2003 Тангра - Велика България - 1/2003 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 2 1 2002-12-01
8 2002-10-25 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 284 18 2002-11-11
9 2002-10-20 корица - Спасителят Император Крум Велики Спасителят Император Крум Велики Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 48 8 2002-10-27
10 2002-10-16 not available Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) колектив СИБИ 320 8 2002-10-23
11 2002-10-07 not available Интелектуална собственост колектив СИБИ 304 10 2002-10-16
12 2002-09-27 not available Банкови закони колектив СИБИ 428 20 2002-10-16
13 2002-09-18 корица - Българска история - III част Българска история - III част Людмил Спасов Светлоструй 88 22 2002-10-09
14 2002-09-17 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 11 2002-09-27
15 2002-09-17 корица - Тангра - Велика България - 2/2002 Тангра - Велика България - 2/2002 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 5 2002-09-21
16 2002-09-03 корица - Българска литература - кратък справочник Българска литература - кратък справочник Любомир Стаматов Светлоструй 64 10 2002-09-12
17 2002-07-30 корица - Колежански глас - 4/2002 Колежански глас - 4/2002 колектив Обществото на възпитаниците на френските колежи в България 4 12 2002-08-10
18 2002-07-19 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 180 15 2002-08-02
19 2002-07-05 корица - Богословие на обществения живот Богословие на обществения живот Димитър Киров Дружество Гражданин 540 18 2002-07-22
20 2002-06-30 not available Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 260 3 2002-07-02
21 2002-06-22 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 304 10 2002-07-01
22 2002-04-30 корица - Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията, 1/2002 Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията, 1/2002 колектив САМИЗДАТ 64 35 2002-06-03
23 2002-01-03 корица - Древните българи - разкази за историята  на българския народ Древните българи - разкази за историята на българския народ Фр. Н. Тошков САМИЗДАТ 124 152 2002-06-03
24 2002-04-19 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 236 42 2002-05-30
25 2002-05-16 not available Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България колектив СИБИ 140 7 2002-05-22
26 2002-05-09 not available Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 210 14 2002-05-22
27 2002-05-07 корица - Тангра - Велика България - 1/2002 Тангра - Велика България - 1/2002 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 5 2002-05-11
28 2002-03-08 корица - Contemporary Bulgarian drama  1 Contemporary Bulgarian drama 1 колектив Антракт 280 61 2002-05-07
29 2002-04-27 not available Данъчни закони 2002 колектив СИБИ 616 4 2002-04-30
30 2002-04-27 not available Данъчен процесуален кодекс колектив СИБИ 244 4 2002-04-30
1-30 | 31-39 |   >>