Резултат от търсене за публикувани книги през 2001 година (общо: 47)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2001-12-06 not available Данъци 2002 колектив СИБИ 428 23 2001-12-28
2 2001-10-29 корица - Дифузни белодробни фибрози Дифузни белодробни фибрози Стоян Иванов Прима прес 300 53 2001-12-20
3 2001-10-01 корица - Анали 2-4/2001 Анали 2-4/2001 колектив Арно и Анали 124 58 2001-11-27
4 2001-11-19 корица - Богомил - създател на европейската цивилизация Богомил - създател на европейската цивилизация Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 64 8 2001-11-26
5 2001-07-15 корица - Познатата/непозната българска драма Познатата/непозната българска драма Камелия Николова Антракт 104 114 2001-11-05
6 2001-10-27 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 164 7 2001-11-02
7 2001-09-16 not available Телекомуникационни закони колектив СИБИ 464 45 2001-10-30
8 2001-08-10 корица - Демократически преглед 47/2001 Демократически преглед 47/2001 колектив Дружество Гражданин 524 27 2001-09-05
9 2001-07-17 not available 18ти конгрес - Проблеми на стоматологичната профилактика и лечение през ХХI век колектив САМИЗДАТ 96 51 2001-09-05
10 2001-06-20 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 420 13 2001-07-02
11 2001-06-15 not available Конкуренция. Потребители. Обществени поръчки колектив СИБИ 432 15 2001-06-29
12 2001-06-07 not available Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 360 13 2001-06-19
13 2001-06-01 not available Конституционен съд колектив СИБИ 208 12 2001-06-12
14 2001-05-31 not available Възстановяване на собствеността колектив СИБИ 404 13 2001-06-12
15 2001-05-22 not available Наказателни закони колектив СИБИ 684 8 2001-05-29
16 2001-05-18 not available Местна власт колектив СИБИ 460 12 2001-05-29
17 2001-05-09 корица - Технология на свързващите вещества Технология на свързващите вещества Христина Ив. Бояджиева-Върбенова Химикотехнологичен и металургичен университет 304 20 2001-05-28
18 2001-05-12 корица - Тангра - Велика България - 1/2001 Тангра - Велика България - 1/2001 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 14 2001-05-25
19 2001-05-05 корица - Избирателни закони Избирателни закони колектив СИБИ 332 14 2001-05-18
20 2001-04-28 not available Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 214 21 2001-05-18
21 2001-05-13 корица - Тангра - Велика България 2/2001 Тангра - Велика България 2/2001 Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 4 2 2001-05-14
22 2001-02-26 корица - Анали 1/2001 Анали 1/2001 колектив Арно и Анали 112 67 2001-05-03
23 2001-04-23 корица - И днес е нужен Левски И днес е нужен Левски Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 56 10 2001-05-02
24 2001-04-19 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 312 9 2001-04-27
25 2001-02-26 корица - Демократически преглед 45/2000-2001 Демократически преглед 45/2000-2001 колектив Дружество Гражданин 448 59 2001-04-25
26 2001-02-26 корица - Демократически преглед 46/2001 Демократически преглед 46/2001 колектив Дружество Гражданин 376 59 2001-04-25
27 2001-04-23 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 314 2 2001-04-24
28 2001-04-23 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 298 2 2001-04-24
29 2001-04-18 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 244 7 2001-04-24
30 2001-04-18 корица - Виена Виена Антони Георгиев Дружество Гражданин 140 7 2001-04-24
1-30 | 31-47 |   >>