Резултат от търсене за публикувани книги през 2000 година (общо: 74)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2000-06-29 корица - Демократически преглед 44/2000 Демократически преглед 44/2000 колектив Дружество Гражданин 536 182 2000-12-27
2 2000-12-04 not available Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 212 16 2000-12-19
3 2000-12-12 корица - Данъци 2001 Данъци 2001 колектив СИБИ 376 4 2000-12-15
4 2000-12-06 корица - Държавна служба Държавна служба колектив СИБИ 400 10 2000-12-15
5 2000-04-22 корица - Анали 3-4/2000 Анали 3-4/2000 колектив Арно и Анали 136 237 2000-12-14
6 2000-11-28 корица - Information About the Unknown Types of early Thracian Tribal and Rulers Coins Minted in the 6th-4th c.B.C., Kept in Private Collections and the Studies made on their Basis Information About the Unknown Types of early Thracian Tribal and Rulers Coins Minted in the 6th-4th c.B.C., Kept in Private Collections and the Studies made on their Basis Stavri Topalov Наско-1701 52 15 2000-12-12
7 2000-12-09 корица - Цивилизациите през погледа на философията Цивилизациите през погледа на философията Вяра Николова САМИЗДАТ 212 4 2000-12-12
8 2000-11-13 not available Авторско право и сродните му права в Република България Георги Саракинов СИБИ 312 30 2000-12-12
9 2000-11-23 корица - сп. Съвременно право 6/2000 сп. Съвременно право 6/2000 колектив СИБИ 138 12 2000-12-04
10 2000-11-16 корица - Лично, семейно и наследствено право Лично, семейно и наследствено право колектив СИБИ 512 16 2000-12-01
11 2000-11-13 not available Предмет, метод и източници на осигурителното право Красимира Средкова СИБИ 128 19 2000-12-01
12 2000-10-06 not available Юридически свят 2/2000 колектив СИБИ 272 48 2000-11-22
13 2000-09-20 not available Устав- програма на ДБП Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 64 63 2000-11-21
14 2000-09-29 not available Търговски закон колектив СИБИ 372 19 2000-10-17
15 2000-08-21 not available Осигурителни закони — том I колектив СИБИ 896 58 2000-10-17
16 2000-07-22 корица - сп. Български хилядолетия 2/2000 сп. Български хилядолетия 2/2000 колектив Светлик - СБО 64 86 2000-10-15
17 2000-09-20 not available сп. Адвокатски преглед 6-7/2000 колектив СИБИ 64 16 2000-10-05
18 2000-08-21 корица - Саркоидоза и други  грануломатози Саркоидоза и други грануломатози Стоян Иванов САМИЗДАТ 336 24 2000-09-13
19 2000-08-21 корица - Осигурителни правоотношения Осигурителни правоотношения Красимира Средкова СИБИ 136 19 2000-09-08
20 2000-07-19 not available сп. Съвременно право 4/2000 колектив СИБИ 112 52 2000-09-08
21 2000-04-22 корица - Анали 1-2/2000 Анали 1-2/2000 колектив Арно и Анали 86 136 2000-09-04
22 2000-08-01 корица - Кодекс за задължително обществено осигуряване Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 168 4 2000-08-04
23 2000-03-30 корица - Мъртвата Брюге Мъртвата Брюге Жорж Роденбах Дружество Гражданин 116 126 2000-08-02
24 2000-06-20 корица - Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Галина Бакалова СИБИ 172 43 2000-08-01
25 2000-07-19 not available сп. Адвокатски преглед 5/2000 колектив СИБИ 48 10 2000-07-28
26 2000-06-29 корица - Разкази криви - въглени живи Разкази криви - въглени живи Антон Фотон САМИЗДАТ 132 27 2000-07-25
27 2000-05-25 корица - Композитни  материали Композитни материали Христина Ив. Бояджиева Химикотехнологичен и металургичен университет 172 61 2000-07-24
28 2000-04-27 корица - Измамени надежди Измамени надежди Йоло Денев Йоло Денев - ТАНГРА 128 85 2000-07-20
29 2000-07-03 not available Училище за всеки колектив СИБИ 72 17 2000-07-19
30 2000-07-10 корица - Училище за всеки - борба с отпадането от училище Училище за всеки - борба с отпадането от училище колектив СИБИ 48 10 2000-07-19
1-30 | 31-60 | 61-74 |   >>