Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1111)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2024-03-21 not available Кодекс на труда колектив СИБИ 416 9 2024-03-29
2 2024-03-13 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 368 3 2024-03-15
3 2024-03-05 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 248 3 2024-03-07
4 2024-02-26 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 168 3 2024-02-28
5 2024-02-02 корица - Данъци 2024 Данъци 2024 колектив СИБИ 1280 11 2024-02-12
6 2024-01-19 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 584 6 2024-01-24
7 2024-01-10 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 360 6 2024-01-15
8 2024-01-05 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 376 6 2024-01-10
9 2024-01-02 корица - Конституция на Република България Конституция на Република България колектив СИБИ 64 3 2024-01-04
10 2023-12-19 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 136 17 2024-01-04
11 2023-12-11 корица - Интелектуална собственост — част I  Интелектуална собственост — част I  колектив СИБИ 320 4 2023-12-14
12 2023-12-01 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 600 5 2023-12-05
13 2023-11-24 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 224 7 2023-11-30
14 2023-11-13 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 336 4 2023-11-16
15 2023-11-09 корица - Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество колектив СИБИ 192 5 2023-11-13
16 2023-11-01 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 416 8 2023-11-08
17 2023-10-24 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 512 4 2023-10-27
18 2023-10-17 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 640 4 2023-10-20
19 2023-10-18 корица - Учебник по гражданско учение Учебник по гражданско учение Никола Станев Проф. Петко Венедиков 136 3 2023-10-20
20 2023-10-12 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 392 6 2023-10-17
21 2023-09-11 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 344 3 2023-09-13
22 2023-08-22 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 488 7 2023-08-28
23 2023-08-17 not available Изборен кодекс колектив СИБИ 488 6 2023-08-22
24 2023-08-09 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 6 2023-08-14
25 2023-08-04 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 496 6 2023-08-09
26 2023-07-28 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 136 6 2023-08-02
27 2023-07-03 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 232 15 2023-07-17
28 2023-06-07 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 600 6 2023-06-12
29 2023-05-17 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 152 9 2023-05-25
30 2023-04-20 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 240 8 2023-04-27
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1111 |   >>