Резултат от търсене на 'правна литература' (1068)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2022-11-22 not available Договори за ЕС • Съдебна практика колектив СИБИ 952 15 2022-12-06
2 2022-11-14 not available Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи колектив СИБИ 256 4 2022-11-17
3 2022-10-19 not available Международно частно право — част III колектив СИБИ 272 6 2022-10-24
4 2022-10-07 not available Международно частно право — част II колектив СИБИ 672 12 2022-10-18
5 2022-09-16 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 120 5 2022-09-20
6 2022-09-07 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 488 7 2022-09-13
7 2022-08-29 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 592 4 2022-09-01
8 2022-08-19 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 408 7 2022-08-25
9 2022-08-16 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 432 2 2022-08-17
10 2022-04-02 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 496 125 2022-08-04
11 2022-07-13 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 312 10 2022-07-22
12 2022-05-20 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 584 8 2022-05-27
13 2022-05-10 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 384 9 2022-05-18
14 2022-05-12 not available 20 години Комисия за защита на личните данни колектив Ко­ми­сия за за­щи­та на лич­ни­те данни 496 5 2022-05-16
15 2022-04-01 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 632 12 2022-04-12
16 2022-03-21 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 584 12 2022-04-01
17 2022-02-25 корица - Данъци 2022 Данъци 2022 колектив СИБИ 1168 19 2022-03-15
18 ? корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 144 N/A 2022-03-02
19 2022-02-11 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 336 7 2022-02-17
20 2022-01-28 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 128 12 2022-02-08
21 2021-12-08 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 232 3 2021-12-10
22 2021-11-26 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 216 7 2021-12-02
23 2021-11-09 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 408 9 2021-11-17
24 2021-10-29 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 320 12 2021-11-09
25 2021-10-11 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 288 4 2021-10-14
26 2021-09-28 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 584 3 2021-09-30
27 2021-09-02 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 344 12 2021-09-13
28 2021-08-23 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 5 2021-08-27
29 2021-06-30 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 328 3 2021-07-02
30 2021-06-18 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 360 8 2021-06-25
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1068 |   >>