Резултат от търсене на 'MSHS' в издателствата (общо: 19)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2023-09-09 корица - DIVINATIO - 51 DIVINATIO - 51 колектив MSHS 212 98 2023-12-15
2 2022-03-24 корица - DIVINATIO - 50 DIVINATIO - 50 колектив MSHS 172 28 2022-04-20
3 2021-01-09 корица - DIVINATIO - 49 DIVINATIO - 49 колектив MSHS 288 20 2021-01-28
4 2020-12-04 корица - Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки колектив MSHS 352 18 2020-12-21
5 2020-01-31 корица - DIVINATIO - 48 DIVINATIO - 48 колектив MSHS 224 9 2020-02-08
6 2019-03-14 корица - DIVINATIO - 47 DIVINATIO - 47 колектив MSHS 224 35 2019-04-17
7 2018-11-11 корица - DIVINATIO - 45-46 DIVINATIO - 45-46 колектив MSHS 256 12 2018-11-22
8 2017-06-30 корица - DIVINATIO - 44 DIVINATIO - 44 колектив MSHS 280 8 2017-07-07
9 2016-06-25 корица - DIVINATIO - 42/43 DIVINATIO - 42/43 колектив MSHS 392 19 2016-07-13
10 2016-05-10 корица - Историческото сравнение – методи и обекти. Към една сравнителна история на комунизма в Източна Европа Историческото сравнение – методи и обекти. Към една сравнителна история на комунизма в Източна Европа колектив MSHS 392 15 2016-05-24
11 2016-03-18 корица - DIVINATIO - 41 DIVINATIO - 41 колектив MSHS 192 28 2016-04-14
12 2015-05-22 корица - DIVINATIO - 39-40 DIVINATIO - 39-40 колектив MSHS 352 11 2015-06-01
13 2014-06-18 корица - DIVINATIO - 38 DIVINATIO - 38 колектив MSHS 192 7 2014-06-24
14 2013-05-10 корица - DIVINATIO - 36 DIVINATIO - 36 колектив MSHS 196 19 2013-05-28
15 2012-08-01 корица - DIVINATIO - 35 DIVINATIO - 35 колектив MSHS 260 112 2012-11-20
16 2012-03-22 корица - DIVINATIO - 34 DIVINATIO - 34 колектив MSHS 252 15 2012-04-05
17 2011-07-28 корица - DIVINATIO - 33 DIVINATIO - 33 колектив MSHS 236 32 2011-08-28
18 2011-03-14 корица - DIVINATIO - 32 DIVINATIO - 32 колектив MSHS 192 13 2011-03-26
19 2010-08-11 корица - DIVINATIO - 31 DIVINATIO - 31 колектив MSHS 256 48 2010-09-27
1-19 |