Резултат от търсене на 'Petya Stoyanova, Iren Kristeva' в авторите (общо: 2)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2024-06-06 корица - Pharmaceutical Latin Pharmaceutical Latin Petya Stoyanova, Iren Kristeva САМИЗДАТ 272 6 2024-06-11
2 2015-05-11 корица - Pharmaceutical Latin Pharmaceutical Latin Petya Stoyanova, Iren Kristeva САМИЗДАТ 272 35 2015-06-14
1-2 |