Резултат от търсене на 'хуманитарни науки' (общо: 90)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2008-11-02 корица - Mediterranean Frontiers. Borders, Conflict and Memory  in a Transnational World Mediterranean Frontiers. Borders, Conflict and Memory in a Transnational World Dimitar Bechev, Kalypso Nicolaidis Tauris Academic Studies 262 278 2009-08-06
2 2017-06-09 корица - Camino de Santiago. Der Weg der Hoffnung Camino de Santiago. Der Weg der Hoffnung Ross-Hermann Lanze Stiftung Prometheus 336 115 2017-10-01
3 2000-02-10 корица - Демократически преглед 43/2000 Демократически преглед 43/2000 колектив Дружество Гражданин 610 19 2000-02-28
4 2013-05-10 корица - DIVINATIO - 36 DIVINATIO - 36 колектив MSHS 196 19 2013-05-28
5 2023-10-10 not available Критика и Хуманизъм - кн. 59, бр. 2/2023 колектив Фондация за хуманитарни и социални изследвания 360 30 2023-11-08
6 2020-01-31 корица - DIVINATIO - 48 DIVINATIO - 48 колектив MSHS 224 9 2020-02-08
7 2004-12-02 корица - Демократически преглед 52/2004 Демократически преглед 52/2004 колектив Дружество Гражданин 218 7 2004-12-08
8 2007-11-08 корица - In memoriam - Жан Бодрияр. Глобализацията  като културен шок In memoriam - Жан Бодрияр. Глобализацията като културен шок колектив Дом на науките за Човека и обществото 260 7 2007-11-14
9 2017-06-30 корица - DIVINATIO - 44 DIVINATIO - 44 колектив MSHS 280 8 2017-07-07
10 2010-08-11 корица - DIVINATIO - 31 DIVINATIO - 31 колектив MSHS 256 48 2010-09-27
11 2011-03-14 корица - DIVINATIO - 32 DIVINATIO - 32 колектив MSHS 192 13 2011-03-26
12 2014-06-18 корица - DIVINATIO - 38 DIVINATIO - 38 колектив MSHS 192 7 2014-06-24
13 2011-07-28 корица - DIVINATIO - 33 DIVINATIO - 33 колектив MSHS 236 32 2011-08-28
14 2017-11-21 корица - Драматургични тенденции през фокуса на международния театрален фестивал „Варненско лято“ Сборник от конференция, Варна – 8 юни 2017 Драматургични тенденции през фокуса на международния театрален фестивал „Варненско лято“ Сборник от конференция, Варна – 8 юни 2017 колектив Съюз на артистите в България 168 14 2017-12-04
15 2020-12-04 корица - Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки колектив MSHS 352 18 2020-12-21
16 2021-01-09 корица - DIVINATIO - 49 DIVINATIO - 49 колектив MSHS 288 20 2021-01-28
17 2003-05-23 корица - Демократически преглед 51/2003 Демократически преглед 51/2003 колектив Дружество Гражданин 304 21 2003-06-12
18 2021-03-22 корица - сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 колектив Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 200 54 2021-05-14
19 2002-11-29 корица - Демократически преглед 50/2002 Демократически преглед 50/2002 колектив Дружество Гражданин 372 22 2002-12-20
20 1999-01-27 корица - Управление на училищно ниво в България - Цели и постижения на проекта ФУСО Управление на училищно ниво в България - Цели и постижения на проекта ФУСО колектив СИБИ 22 16 1999-02-11
21 1999-01-27 not available School-based Management in Bulgaria - The Aims and Achievements of the FMSE Project колектив СИБИ 20 16 1999-02-11
22 2002-07-16 корица - Демократически преглед 49/2002 Демократически преглед 49/2002 колектив Дружество Гражданин 540 157 2002-12-19
23 2021-11-24 корица - Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 22 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 22 колектив Департамент по езиково обучение - ИЧС 72 4 2021-11-27
24 2015-05-22 корица - DIVINATIO - 39-40 DIVINATIO - 39-40 колектив MSHS 352 11 2015-06-01
25 ??-??-1995 г. корица - Литературата - 1/1995 Литературата - 1/1995 колектив Фенея 192 N/A ??-??-1995 г.
26 2002-02-06 корица - Демократически преглед 48/2001-2002 Демократически преглед 48/2001-2002 колектив Дружество Гражданин 552 64 2002-04-10
27 2022-03-24 корица - DIVINATIO - 50 DIVINATIO - 50 колектив MSHS 172 28 2022-04-20
28 2001-08-10 корица - Демократически преглед 47/2001 Демократически преглед 47/2001 колектив Дружество Гражданин 524 27 2001-09-05
29 2012-03-22 корица - DIVINATIO - 34 DIVINATIO - 34 колектив MSHS 252 15 2012-04-05
30 2022-06-06 корица - Sociological Problems 2022/1 Sociological Problems 2022/1 колектив ИФС-БАН 408 11 2022-06-16
1-30 | 31-60 | 61-90 |   >>