Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1856
Общо страници424703
Средна дебелина на книга229 страници
Общо книги на български1758
Книги на други езици98

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература1037
езотерика, духовни учения144
поезия82
хуманитарни науки80
медицина79
история73
художествена литература63
нумизматика, колекционерство62
техника33
изкуство28

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2021-06-03 Вземи крилата ми Прима Прес
2021-05-28 Дентална медицина 1/2020 Българско научно стоматологично дружество
2021-05-25 Етажна собственост СИБИ
2021-05-18 Изборен кодекс СИБИ
2021-05-14 сп. Българска реч, 2020, книга 2-3 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2021-05-08 Импресии САМИЗДАТ
2021-05-07 Обществени поръчки СИБИ
2021-04-28 Държавна администрация и държавна служба СИБИ
2021-04-27 Вестник "Революция" - бр. 1/2021 Йоло Денев - ТАНГРА
2021-04-22 Закон за Министерството на вътрешните работи СИБИ
2021-04-16 Закон за адвокатурата СИБИ
2021-04-14 Двойните брадви в земите от източната част на Балканския полуостров през VI-I хилядолетие пр.н.е. Mind Print
2021-04-13 Недоизказано САМИЗДАТ
2021-04-12 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност СИБИ
2021-04-06 Защита на конкуренцията СИБИ

още...

корица - Международно частно право — част II (брачни и семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура)

Международно частно право — част II (брачни и семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-741-4

започната: 2011-10-07

завършена: 2011-10-15

4. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 440

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност и закрилата на децата в международен план.
Поместени са Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, Хагският протокол за приложимото право при задълженията за издръжка, съответно Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, наред с онези норми от КМЧП, ГПК и СК, които им кореспондират. Поместено е и релевантно извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Представени са основните многостранни международни актове, които уреждат материята на родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата — Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, както и подходящо извлечение от Закона за закрила на детето. Уредбата на семейните отношения е допълнена от извлечение от Конвенцията за правата на детето.
В сборника ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост — съвместно или с предимство пред останалите.
В края на изданието е поместено информационно приложение, включващо данни за публикацията на актовете на правото на ЕС, цитирани в сборника, и списък на договорите за правна помощ, по които Република България е страна.

4. издание
към 15 октомври 2011 г.

 

страницата е разгледана 730 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение