Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1785
Общо страници404669
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1690
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература998
езотерика, духовни учения139
медицина78
хуманитарни науки77
поезия74
история71
художествена литература61
нумизматика, колекционерство58
техника33
изкуство27

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-07-01 Одриското царство - част I: Тракийските племена и племенни обединения. Одриси и одриско племенно обединение Mind Print
2020-06-21 Вестник "Революция" - бр. 1/2020 Йоло Денев - ТАНГРА
2020-06-18 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2020-05-21 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-05-21 Одриското царство - Част 2 - Терес I, Спарадок, Ситалк Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 3 - Севт I, Меток, Хебризелм, Котис I Mind Print
2020-05-21 Одриското царство - Част 4 - Аматок, Керсеблепт, Терес II, Бергей, Кетрипор... Mind Print
2020-05-11 Тестове за клинична подготовка по консервативно зъболечение Скала Принт
2020-05-06 З0 сезона „Сфумато“ Сдружение Антракт
2020-05-05 Последни сонети САМИЗДАТ
2020-05-05 Сонети САМИЗДАТ
2020-05-03 Моят път към свободата и случаят Чаплин САМИЗДАТ
2020-04-30 Да се потопим дълбоко - От повърхнoстното до същността. Трите нива на духовните институции Шям
2020-04-24 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение СИБИ
2020-04-21 Невростоматологични синдроми – диференциална диагноза на орофациалната болка САМИЗДАТ

още...

корица - Принос към проучване монетите от типа “силен и нимфа” - най-значителното анепиграфно монетосечене от земите на древна Тракия във времето от края на VI до средата на IV в. пр. н. е.

Принос към проучване монетите от типа “силен и нимфа” - най-значителното анепиграфно монетосечене от земите на древна Тракия във времето от края на VI до средата на IV в. пр. н. е.

автор: Ставри Топалов

издателство: Mind Print

ISBN: 978-954-92873-4-9

започната: 2014-02-06

завършена: 2014-04-02

1. издание

език: български

жанр: нумизматика, колекционерство

Изработване на корица

Сътрудничество при печат

формат: 60 х 84 / 16 (А5)

страници: 44

В проучването са представени резултатите от дългогодишно събираната от автора информация за намираните в земите на древна Тракия монети от типа “силен, държащ в обятията си нимфа ­ вдлъбнат квадрат, разделен на четири квадратчета”, както и изводите от тяхното проучване. Според повечето изследователи тези монети, отбелязвани като “силен и нимфа”, са отсичани от Тасос, като в проучванията им са публикувани като известни екземпляри само два номинала сребърни монети от този тип. Съгласно публикуваните проучвания, на територията на съвременна Гърция са намерени едва няколко десетки екземпляра от монетите “силен и нимфа” (Psцma, 2002, 205­229; Psцma, 2006, 61­82), което поставя под съмнение отсичането и използването им като средства за размяна в значителните владения на Тасос на острова и континента. Издирената от автора информация за намираните на територията на България монети “силен и нимфа” показва, че те са били използвани основно в земите по горните и средните течения на реките Марица и Тунджа, т. е. в районите, където са живеели одрисите, както и в земите по горните течения на реките Струма и Места, т. е. в част от териториите, влизащи в земите на ранното Одриско царство (Топалов, 1998, 93­162; Topalov, 2003, 99­178). Именно в основните обитавани от одрисите земи са намерени няколко хиляди екземпляри монети “силен и нимфа”, информация за които са дадени в проучванията на автора, като около 1300 са отразени и в други научни съобщения (Prokopov, 2007, 343­352). В проучванията на автора са публикувани неизвестните дотогава малкономинални сребърни монети “силен и нимфа”, както и голямономинални и малкономинални бронзови монети “силен и нимфа”, отсичани от началото до средата на V в. пр. н. е. Подобни малкономинални сребърни монети и бронзови монети се намират главно в районите, в които даден монетен тип се използва като основно средство за размяна. Такива монети не са намирани във владенията на Тасос и гръцките градове от тракийските крайбрежия и това е дало основание за извода, че монетите от типа “силен и нимфа” не принадлежат на Тасос, а на ранното тракийско племенно монетосечене и по-точно на одрисите, на одриското племенно обединение и на владетелите на ранното Одриско царство (Топалов, 1998, 93­162; Topalov, 2003, 99­178). В подкрепа на това ново виждане са представени доводи, основаващи се на съпоставка изображенията от тракийските племенни монети и монетите на гръцките градове от тракийските крайбрежия, съпоставка на появата на буквени означения в анепиграфните дотогава монети от района на тракийските земи и липсата на такива в монетите “силен и нимфа”, изводи от проучване пренасичането, контрамаркирането и насичането на монети в тракийските земи, изводи от местонамирането на монетите от типа “силен и нимфа”, включително и на териториите на градовете от Атинския морски съюз, резултати от проучване изотопите на оловото на монети “силен и нимфа”, показващи че по-голямата част от тези монети не е отсичана от сребро от рудниците на Тасос, а от рудници, намиращи се във владенията на ранното Одриско царство, както и други съществени основания да се смята, че монетите “силен и нимфа” не принадлежат на Тасос, а на ранното тракийско племенно монетосечене. От 1998 г. до сега изследователите, продължаващи да проучват монетите “силен и нимфа”, не вземат отношение към критичните бележки по повод неаргументираното приемане за отсичане от Тасос на тези монети, както и не вземат отношение по представените доводи, че това са тракийски племенни монети, отсичани в продължение на близо два века от одрисите и от владетелите на ранното Одриско царство. По този повод е обърнато внимание, че едни от най-изтъкнатите изследователи на античното монетосечене отбелязват в проучванията си до 1975 г., че липсват доказателства монетите “силен и нимфа” да са отсичани в монетарницата на Тасос, но е прието тези монети да се отнасят към неговото монетосечене (това мнение е отразено в Head, 1911, 263­264; Sear, 1978, 138­139; Price, Waggoner, 1975, 36).

 

страницата е разгледана 1040 пъти

Можете да поръчате тази книга като се свържете с нас.

error found
Докладвай за неточност/допълнение